Private conversations
Help Users

  cho hỏi về ninja

  123123aa

  Vô Danh Khách
  - lúc mình train có thấy 1 acc njn tà train , skill AOE của bạn ấy ra 2 dmg 1 lần - trung bình mình đánh skill tt3 ra đc 1 dmg , thì bạn ấy ra đc 2 dmg ( dmg cao nhất của bạn ấy là 20k cho tổng 2 dmg ) .Vậy có ai pro Nin tà có thể đánh quái 140 vs dmg AOE là 20k ko vậy :D , nếu có thể thì chỉ cách train với :D:icon_bq::icon_bq::icon_bq:
   
  - lúc mình train có thấy 1 acc njn tà train , skill AOE của bạn ấy ra 2 dmg 1 lần - trung bình mình đánh skill tt3 ra đc 1 dmg , thì bạn ấy ra đc 2 dmg ( dmg cao nhất của bạn ấy là 20k cho tổng 2 dmg ) .Vậy có ai pro Nin tà có thể đánh quái 140 vs dmg AOE là 20k ko vậy :D , nếu có thể thì chỉ cách train với :D:icon_bq::icon_bq::icon_bq:

  Có mùi change gì đó ở đây. Dame thì mình không biết chứ nói ninja đánh skill aoe 130 mà đc 2 dame chắc chắn có j` đó bất ổn. Chụp tấm hình hoặc clip cho lên đây đi bạn
   
  vậy hả :D... theo mình biết thì acc đó nằm trong top Njn :d.. để có gì tối gặp chụp 1 cái XD...chứ thấy Njn train kiểu đó max nhanh ..kkkkk
   
  Top