Đao Khách


Mạnh mẽ, cường tráng , nội công thâm hậu và khả năng phòng thủ cực kì lợi hại
Top