Private conversations
Help Users

  Recent content by CongSon

  1. C

   [Góp Ý] Về TLC và Event War team

   Còn 1 vấn đề nữa khiến ít người đăng kí war team là do ninja quá bá đạo,mà trong số người đăng kí đi war toàn ninja thần thánh :D,chưa đánh cũng bít ai thắng ai thua rồi,các char khác như,Đao Kiếm Thương Cung..v.v khi pk vs ninja có đến 90% là thua. góp ý vậy thôi các bác đừng ném đá em nhé :D :D
  2. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   uppppppppppppppppppp
  3. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   lên nào upppppp
  4. C

   Hack ko đánh pk vào nhân vật được

   đứng trong bãi quái cắn là bơm dc máu,ví dụ bạn đánh mình chưa hết 3s để bơm máu nhưng quái cắn phát là bơm được ngay
  5. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   upppp len naooo
  6. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   upppppppppppppp
  7. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   lên nào :)))))))))))))))
  8. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   upppppppppppppp
  9. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   upppppppppppppppppppppppp
  10. C

   Những thay đổi lên các bãi train phân tích và đánh giá

   A nói chuẩn luôn, nên làm 1 phát là xong luôn tránh tăng lên hạ xuống mất hay.
  11. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   uppppppppppppp
  12. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   uppppppppppppppppp
  13. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   uppppppppppppppp
  14. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   upppppppppppppppppppp
  15. C

   [NoySiBoy][13x][mua item]

   M>> NHT: Di Công Vị Thủ sll TS: 12x các loại =@ hoăc Vnd mua @ sll= thẻ hoặc CK
  Top