Private conversations
Help Users

  Recent content by Empire

  1. Empire

   Lỗi Game Các bạn vào đây để báo lỗi game V13. nhé

   1. thuộc tính không có tác dụng 2. acc đp lúc đeo btkc + mặc cặp ac bị - điểm kc (lúc mang btkc4 thì kc tckl được 28đ , mặc thêm cặp ac tckl tụt còn 20đ) 3. phần thưởng Q không xài được - nếu cho xài (pill, htd 150%) 4. mỗi lần relog là có thể tiếp tục làm Q mặc dù đã làm rồi
  2. Empire

   Công Bố Giải Thưởng Event - Thiên Hạ Đệ Nhất Team

   - Team: B1 - Nhân vật nhận giải: Empire
  3. Empire

   Topic đăng kí THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TEAM

   Tên team: NightMare Tên thành viên: HunTer, GuyShadow, Empire
  4. Empire

   Giảm dame quái XTG

   Empire - ĐP - CS3 - 145.
  5. Empire

   [Báo Lỗi] Kẹt ngọc (?)

   OK rồi, thanks anh.
  6. Empire

   [Báo Lỗi] Kẹt ngọc (?)

   Anh HK vào kiểm tra giúp với. Sau khi relog tư dưng 2 viên ngọc này lại bị như thế này, giờ phải làm sao?
  7. Empire

   [NightMare] Thông báo với Guild

   Guild không xịn, cũng chả pro bằng ai, mem quá ư là ít nhưng quang trọng là những giây phút cùng nhau luyện cấp, tán dốc, bị PK, ...v.v. Mình vừa tạo một web / blog về game, bạn nào thích chụp hình đăng ảnh, lưu giữ kỷ niệm thì vào đây.
  8. Empire

   [Hỏi] về thanh cầu/blue orb

   mình nghĩ train đâu cũng rớt n.liệu, quan trọng là nó có rớt cái cậu cần hay không :D.
  Top