Heaven Knows's Recent Activity

  1. Heaven Knows đã thích bài viết của anhdoiem trong chủ đề Guide CHAR QUYỀN VƯƠNG.

    DEAR A HK, MONG A BỚT CHÚT THỜI GIAN XEM QUA. HIỆN TẠI CHAR QUYỀN VƯƠNG QUÁ YẾU,SKILL 12X DAME BẰNG SKILL 115,1 SỐ KHÍ CÔNG QUYỀN KO CÓ...

    23/11/17 lúc 08:40