Private conversations
Help Users

  Recent content by icesoull

  1. I

   [Shimazu][13x][Cần mua item thương tà]

   Như tiêu đề mình cần mua 1 số thứ sau : + cần mua set 13x tà op rồi cho thương + mua áo 13x tà thương op ngon + mua áo choàng op khí công rồi cho thương ai có để lại giá hộ mình ! cảm ơn.
  2. I

   Lỗi mất chỉ thêu 1 tuần khi thăng chức 5 !

   Em bị mất cái chỉ thêu 1 tuần khi thăng chức 5, em cung cấp thông tin như anh hieulax chỉ : ID : Konami ( nhân vật : ComSuon) 1. Ngày + giờ mua chỉ thêu : em mua vào sáng ngày 5/11, giờ thì em ko nhớ rõ nhưng chắc là sáng. 2. Chỉ thêu mua là loại nào, giá bao nhiêu. thời gian sử dụng bao...
  3. I

   Topic đăng kí được dùng lệnh giảm dame như trước bảo trì

   Tên nhân vật : Death Level : 115 chọn cách 2
  Top