Private conversations
Help Users

  Recent content by legendkiss0904

  1. L

   Buôn bán bị ae thân thiết lừa Mong GM xem sét

   Lúc ngta còn chơi thì 1 tiếng anh 1 tiếng em.. giờ ngta bỏ game không còn tiếng tăm thì quay lại cắn.. rr
  2. L

   Reset SV ai ủng hộ

   Theo em thì nếu sv mình đi theo hướng hệ thống honor theo sv OFFICIAL thì sẽ hiệu quả hơn. Điểm pk kiếm = cách đi tlc mỗi ngày. Khi CS nhân vật thì không nên cho ngọc max pt 10 clvc 30 ulpt 80 thay vào đó là cho ngọc pt 8 9 clvc 28 29 ulpt 70>> 78. còn ngọc max thì chỉ có train mới có. Và tuyển...
  3. L

   [DaoSiThui][13x][ Mua - bán item ]

   lênnnnnnnnnnnnnnnnnn :icon_bq:
  4. L

   [DaoSiThui][13x][ Mua - bán item ]

   để yên anh làm ăn nào :45:
  5. L

   [DaoSiThui][13x][ Mua - bán item ]

   1k8 đc thì mình bán
  6. L

   [DaoSiThui][13x][ Mua - bán item ]

   tối nha bạn mình đag đi làm. cho mình sdt có gì mình ll nha.
  7. L

   [DaoSiThui][13x][ Mua - bán item ]

   :icon_qiang: :icon_hd:
  8. L

   [DaoSiThui][13x][ Mua - bán item ]

   Mình bán nguyên cặp nhé. Ko bán lẻ
  9. L

   [DaoSiThui][13x][ Mua - bán item ]

   Onl thì nt sdt mình nha 094 324 8520
  Top