Private conversations
Help Users

  Recent content by OngZoi

  1. O

   [OngBaBi][Level 150][Bán Item]

   6k dc thì pm tôi :D
  2. O

   [OngBaBi][Level 150][Bán Item]

   vk nin 199m9 full kc3 fix hết cỡ nhiêu :0
  3. O

   [olalolo][Level 10x][ Bán Item ]

   úp cho ai cần
  4. O

   [olalolo][Level 10x][ Bán Item ]

   Bán - Ac nữ Áo dài full CVTK = 1k5 - Cặp AC nữ ( bikini xanh ) full BKPG =5k ( da ban ) - Đao 199m9 + 10 , 8 hoả = ( da ban )
  5. O

   [KoolThing][14x][ Mua - Bán Item ]

   -ao dao 11x9 +10 nhieu vay
  6. O

   gì vậy ông ?

   gì vậy ông ?
  7. O

   help AD

   . hèn gì cắn miết không được -,-
  8. O

   help AD

   trc khi bảo trì thì hộ tâm đ ơn 40% exp xài chung đc vs Hộ tâm đơn 24h . Mình nghĩ do acc mình bị lỗi nên ko xài chung đc, nhân lệnh !tayduoc xong thì chỉ xài đc HTD 40% , còn 24h thì lại ko dùng đc... cái HTD 30p đi TLC cũng vậy , nó ko cho xài chung vs HTD 24h -,-....
  9. O

   Topic báo lỗi game

   AD ơi !! coi lại giúp cái auto kẹp skill của char Cung đi -,-... tình hình là khi đánh nhau vs char cung ( cung sử dụng auto kẹp ) thì bị crash game .. nếu char cung kẹp = tay thì ko sao ,nó báo lỗi failed to save file j đó ở ổ **a game>user>....
  Top