Private conversations
Help Users

  Recent content by phamanhtq194

  1. P

   Guide Homeviet>>>Giúp đỡ newbie

   ai còn kiếm 133m9 hoặc 155m9 trắng cho mình với! tks nhiều!!!
  2. P

   lỗi bị mất hộ tâm đơn

   a admin giúp e với, e ăn 1c htd vẫn còn mười mấy h sáng nay đang train tự dưng bị mất, e phải làm Q khác để lấy htd khác nhưng lúc nãy đang train cũng lại bị mất nốt a fix lại giùm e với :( id ingame: IamBjeKing
  3. P

   Guide Homeviet>>>Giúp đỡ newbie

   ai còn kiếm 177mt trắng cho mình xin với, cảm ơn nhìu lắm ^^
  4. P

   [ Event ] Đuổi hình nhận gift code !

   a ad ơi e tl số 69 gần với 78 hơn sao a lại chọn số 96 :icon_am:
  5. P

   [TụNghĩaĐường] Tuyển thành viên ^^

   Tên nv: PDTGT Số lần chuyển sinh: 0 Level: 131 Char: thương tà
  6. P

   [ Event ] Đuổi hình nhận gift code !

   - Tên Nhân vật: PDTGA - Số lần chuyển sinh: 1 - Con số may mắn : 69
  7. P

   Topic đóng góp và hỗ trợ đồ đạc hỗ trợ mem mới

   a ơi cho e xin cái cung 177mt nữa với nhé! cảm ơn a nhìu :icon_ka:
  8. P

   Guide Homeviet>>>Giúp đỡ newbie

   ai có thương 155mt hoặc đao 133m9, 155m9 cho e với
  9. P

   Guide Homeviet>>>Giúp đỡ newbie

   ai có trượng 133mt cho e xin với
  10. P

   Guide Homeviet>>>Giúp đỡ newbie

   mình cũng v, time thì sáng từ 7-12h, chiều từ 3-6h, mà tên nv ingame của bạn là ign à?
  11. P

   Guide Homeviet>>>Giúp đỡ newbie

   mình chỉ onl dc ban ngày, nếu bạn onl dc ban ngày thì cho mình ngày, giờ, tên nv để mình pm
  12. P

   Guide Homeviet>>>Giúp đỡ newbie

   ai có cung 133mt với sách cung 8x cho e với
  13. P

   Topic đóng góp và hỗ trợ đồ đạc hỗ trợ mem mới

   Tên nv: PDTGA Item cần: thương 155mt, clvc 30% cc
  Top