Private conversations
Help Users

  Recent content by Sirocco

  1. S

   Lỗi cài auto thích khách chi hồn

   Mình để vô rồi nhưng mà nó ko có Lưu lại dc ! nên sài ko có dc
  2. S

   Lỗi cài auto thích khách chi hồn

   Admin xem lại vấn đề cài auto thích khách chi hồn cho ninja với tự động hút rage và sài skill khi đủ rage ko dc !
  Top