Private conversations
Help Users

  Search results

  1. N

   Comback Game

   Hello anh em cả nước hello Admin !! nay là tháng 12/2020 nay nhớ muốn chơi game lại. không biết khi nào sever HKHV có dự định mở lại chơi nhỉ??
  2. N

   Xin đồ kiếm tà + bái sư

   ai có đồ kiếm ta cho mình xin với với cho mình bái sư với cám ơn ae 0911 66 96 86
  3. N

   [UyenNghi][Bán Item]

   đã dọn xong acc
  4. N

   [UyenNghi][1xx][Bán Item]

   Đã dọn xong acc, cám ơn all Friend
  5. N

   [UyenNghi][1xx]Mua NHT KCCK]

   cần mua KCCK ai bán IB 0911 66 96 86 cám ơn all Friend
  6. N

   [ UyenNghi ] [ Mua item ( thương tà 13x trắng ) ]

   như tiêu đề, ai có vũ khí thương ta 13x trắn thì bán cho minh với. giá [email protected] nhé, còn trừng này @ thôi. cám ơn mấy Friend liên hệ UyenNghi
  7. N

   ai có kiếm tà đổi kích 12X chính

   em train nhặt được cây kích 12X chính. ai có kiếm tà đổi em với ạ. tks
  8. N

   [ Xin ] xin vũ khí kiếm tà 199m và set đồ 12x 13x

   anh em trong forum ai có kiếm ta 199m cho mình xin với được không ! new mem nên k cày đâu ra được. ai có nt cho em cái nhé 0911.66.96.86 nhân vật: Unu19 ( kiếm nữ ) nếu có set đồ 12X hay 13X cho em luôn. cám ơn anh em forum
  Top