Private conversations
Help Users

  Search results

  1. T

   cảnh báo cho mọi người về hành vi lừa đão của tuilaai3 ( đừng bao giờ tin ai nữa)

   Chào mọi người, mình lập topic này chủ yếu chia sẽ và cảnh báo mọi người về tên nhân vật tuilaai3 trong game, dù ai nói mình thế nào cũng được, nhưng mình cũng muốn tố cáo tên này, vì hành vi lừa đão, tuy là không có cách nào để chứng mình , nhưng sản phẩm mà nó đang xài đều là của mình, mình...
  Top