Private conversations
Help Users

  Search results

  1. 1

   [ShopSell][10x][Bán]

   Bán : Áo cung nam 13x9 full 8 +10 9h 5s = 5k set 12x9 full 8 + 6 ( chân full 8 +10) = 2k5
  2. 1

   cái này có được gọi là hack ko AD

   - tình hình là có thấy char Njn này train dmg rất to nhưng lại ra skill không phải của Njn tà
  3. 1

   cho hỏi về ninja

   - lúc mình train có thấy 1 acc njn tà train , skill AOE của bạn ấy ra 2 dmg 1 lần - trung bình mình đánh skill tt3 ra đc 1 dmg , thì bạn ấy ra đc 2 dmg ( dmg cao nhất của bạn ấy là 20k cho tổng 2 dmg ) .Vậy có ai pro Nin tà có thể đánh quái 140 vs dmg AOE là 20k ko vậy :D , nếu có thể thì chỉ...
  Top