Private conversations
Help Users

  Search results

  1. V

   [Leoo] [15x] [Bán item]

   mình cần bán 1 số thứ sau đây Thương 13x9 fkc3 +6 5s 8H :[email protected](DONE) áo thương 13x9 Nữ 8889 +10 5s 7H : [email protected](DONE) 1 Pét Hổ : (DONE) chan 12x9 f8+8 : 700 Giáp 125 f10 +6 :[email protected](DONE) AC Raibow Stripe bikini Nữ 2...
  2. V

   xin G.m giúp dùm mình

   mấy hôm nay mình không onl nên ạc kiếm mình hết Chí Tôn Phù mình để một số đồ trong đó giờ hết CHí Tôn Phù nên mình bị Mất 1 số đồ tài khoảng game là kulangga Tên nhân Vật là sonyanhthy lv152 ts5 xin G.m giải quyết dùm minh để mình tiếp tục đam mê cảm ơn
  3. V

   các cao thủ trian ở map nào vậy.

   như topic. cho mình hỏi các cao thủ trian ở map nào v. e dạo hết Xích Thiên Giới sao chẳng thấy ai ma cao thủ nào hết vậy
  4. V

   chuyển sinh 4 còn lv 35.

   như tiêu đề. em chơi thương chính, vừa chuyển sinh 4, nhưng lần này khác, còn có lv 35, e cứ tưởng như mọi thường, ko cần làm nhiệm vụ thăng chức. nhưng ai ngờ. lại cần phải thăng chức . h e trian lên lv 61. và không thăng chức đc nửa. không thăng chức được q35 của chính phái luôn. ai giải quyết...
  Top