Private conversations
Help Users

  Search results

  1. K

   [Negi][156][Mua-Bán Item]

   -Bán: + kick 199mT Fkc3 +10 10 Soul 8TT (Pn3%)= 25k@ or 300k CK + áo nin 13xT Nam ( Max op) = 13k@ or 200k CK + set 12xT F 8+8, cặp btkc3, nhẫn TC7+5, Pet hổ, Giáp 125 F8+8, DC Bá Hoàng +1 = 13k@ or 200k CK P/s: ai mua hết fix còn 600k CK, tặng kèm acc nin lv Ts5 lv 156( đang train) còn hơn...
  2. K

   [Negi][15x][Mua-Bán ITEM]

   +CẦN BÁN: - Kick 199mT F kc3 +10 8H 10Soul Pn3% = 25k or 350k CK - Áo nin 13xT nam max op =12k or 200k CK Set 13xT F8+10 giáp 105 F8+10 - TS gồm: cặp btkc3, cặp nhẫn tc7 +6 7, cặp 5% + 6 7, pet hổ. Ai mua hết thì giảm còn 500k CK và tặng kèm acc nin ts5 lv 155( đang train) ( còn 24 HTD, TC...
  3. K

   [Negi][14x][BáoLỗi]

   Chào GM! GM fix giúp mình lỗi mất item với ạ. mình bị mất AC TamHoaTuDinh KC4, AC vẫn còn hạn nhưng mình log game vào thì không thấy nữa. ID: ducdoan1996 ingame: Negi . tks GM ạ
  4. K

   [Negi][13x][Mua-Bán Item]

   Mình cần bán những item sau: + kick 199mT f Kc3 +10 8H 10Soul Pn3% =400k VND + áo nin 13xT nam max op = 200k VND ai mua vui lòng sms sdt: 0169 206 7417 ( vì mình ít canh máy và onl forum) tks all.
  5. K

   [zSuzy][13x][Bán Item].

   Như tiêu đề mình cần bán những Item sau: - Cung 199m9 F Kc3 +8 8 Hoả 4Soul= 11k@ ( có fix nhẹ). - Thương 199mt F30+8 8 hoả 5Soul = 4k@ - Đao 199m9 F30+8 8 Hoả = 3k5@ - Kiếm 177mt F30 +10 8 Hoả= 3k@ - NHT KLCT = 500@ Mua......................: - Kiếm 199mT Trắng or F30+10 = ?? @ - ACG F...
  Top