Private conversations
Help Users

  Search results

  1. D

   [DieuYen][13x][Bán Item]

   ok......................................
  2. D

   [DieuYen][13x][Bán Item]

   Bạn có nhận ép thuộc tính vũ khí 199m ko.
  3. D

   Ad cho em hỏi acc bán đồ của em bị khóa.

   Ad kiểm tra cho em. Acc: dungth94 Tên nv: DungBoDoi Em còn 8k cash bên acc đó. Ad xem em vi phạm lỗi gì thì Ad cảnh cáo, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm đừng khoá acc em. Vốn liếng của em nằm hết trong đấy rồi. Mong AD xem xét cho em. Em cảm ơn!
  Top