Private conversations
Help Users

  Search results

  1. L

   [ZzNhatKiemzZ] [15X] [MUA ITEM]

   MÌNH CẦN MUA MỘT SỐ THỨ SAU: - 1 CÁI BTKC3=700 - 2 TAY 12XT FULL 8+8=1K4 OR 2 TAY 12XT trắng=400 - NHT BKPG 1V/200 OR AC NỮ FULL BKPG. - Giáp 125 full 10+8=3k2, GIÁP 115 FULL 10+8=1K4 - Cặp nhẫn 5% GC 6 7 8 GIÁ ? - Soul hạ sll 1v/50 - PVP 15% 1C/35 Ai BÁN ji vào game k1 pm ZzNhatKiemzZ...
  2. L

   [Kaikenkin] [13x] [Mua Item]

   Mình cần mua một số thứ sau: -Một cặp AC nữ OR ÁO G full CVTK hay BKPG. -Áo HBQ nữ 13xT chân. -Set VH HBQ FULL OP +6>>10(mUA =card or ck) -Set VH kiếm full op +6>>10(mua=card or ck) -Dây chuyền 115. - NHT: CVTK,BKPG BÁN: PET CHYM, 30SC SLL AI có...
  3. L

   Mong Amin giup đơ..HBQ lôi vk

   hiên tai con nhân vât cua e đc 12x rôi..ma cây hoa long đao e thăng chức ko đc.nhân Q ma làm cung ko đc.vân còn ơ câp 1..ko nâng câp đc.mong ad giúp dùm...tên nv zMoTuyetz...id: hunsongso
  Top