Private conversations
Help Users

  Search results

  1. B

   Mong Admin fix giùm mình lỗi k nâng cấp được vk

   Mình mới chơi HBQ, lúc lv 110 minh nhan nv nâng cấp vk n k trả được, nên mình xóa nv để nhận lại, jo mình k nhận được nv đó nũa nên len 120 cung k nâng cấp được vk, mong Admin fix jum mình. :icon_dk: Tên nv game: zliShz ID : mysoul9xxx
  2. B

   [Chester] [13x] [ Mua Item ]

   [B]Cần mua: - Cặp BTKC3 - Cung 199mT fkc3 + 6 7 8 ai bán gì inbox giá dùm
  Top