Private conversations
Help Users

  Search results

  1. C

   [Chun][1xx][Mua Item]

   ko ai bán anh à:icon_jie:
  2. C

   [Chun][1xx][Mua Item]

   uppppppppppppppp
  3. C

   [Chun][1xx][Mua Item]

   upppppppppppppppp
  4. C

   [Chun][1xx][Mua Item]

   upppppppppppppppppp
  5. C

   [Chun][1xx][Mua Item]

   Tình hình là em cần mua 1 cặp AC(Nữ) full CKND Anh Chị Em ai bán pm dùm em ingame: Chun Thanks mọi người nhiều :icon_tp::icon_tp::icon_tp::icon_tp::icon_tp:
  6. C

   [DieuYen][13x][Bán Item]

   làm cho em áo thương nư 12x9 + 2 tay 12x9 đi anh yêu!full PT 10+8 trở lên nhé anh
  7. C

   [DieuYen][13x][Bán Item]

   vải cả đi nhậu làm cho em áo 13x9 thương nử + 10 full 10 đi anh:icon_wen:
  8. C

   [Chun][1xx][Mua Item]

   ko anh oi đã mua xong rôi nhé Cam ơn các ACE đã xem :icon_bq:
  9. C

   Anh ơi xem lại dùm em cai Thánh Tâm Đơn 24h

   em không co xài Hộ Tâm Đơn :icon_kun:
  10. C

   Anh ơi xem lại dùm em cai Thánh Tâm Đơn 24h

   Anh ơi Thánh Tâm Đơn 24h(700@) không xài được anh ạ Trên @ Shop Ghi la lv 120>>>180 em mua xong thi là 60>>99 Anh sửa lại hộ em nhé Tks anh:icon_bq::icon_bq::icon_bq::icon_bq:
  11. C

   [Chun][1xx][Mua Item]

   em mua full cknd ^^
  12. C

   [Chun][1xx][Mua Item]

   upppppppppppppppp:icon_yx::icon_yx::icon_yx:
  13. C

   [Chun][1xx][Mua Item]

   upppppppppppppppppppp
  14. C

   [Chun][1xx][Mua Item]

   Tình hình là em cần mua NHT CKND Hoặc Mua Áo Choàng Bang Full CKND + Áo Choàng Cô Long Full CKND ACE ai bán vui lòng liên hệ Ingame:Chun ĐT: 0934 901 091 Thanks All:icon_xin::icon_xin::icon_xin::icon_xin::icon_xin:
  15. C

   [KingPeace] Báo danh thành viên KP \m/

   Ten: Chun Noi Song: Ha Noi :icon_wen:
  Top