Private conversations
Help Users

  Search results

  1. Tèle

   [Kiemtaz][15x] Cần thanh lý rất nhiều đồ víp

   Mua set 13xt+10 cho gia di you
  2. Tèle

   [DaoSiThui][13x][ Mua - bán item ]

   Mình mua 1 cái ac nam cknd =6k bán thì pm nhé
  3. Tèle

   Bán hoặc Đổi vài thứ

   Mày ac HBQ DONE đây mà,chuyên đi cắn auto
  4. Tèle

   [MultiArrows][16x][ Mua - Bán Item ]

   Cay thương 199mt +10 bán lẻ ko,giá bn?
  5. Tèle

   [Zalo][15x][Mua Trước Bán Sau]

   Tay 13x9 full 10+7 mua thì pm
  6. Tèle

   [ThuongCui][15x][Mua]

   Làm gì có ac kc4 mà mua :))
  7. Tèle

   [MisMaria][1x] Bán vài thứ

   úp úp úp,lên nào
  8. Tèle

   [RealManII][14x] MUA ÍT ĐỒ THƯƠNG

   áo 12x full7+10 8 hoả 10lv +dn2 =4k5 dc thì pm
  9. Tèle

   [MisMaria][1x] Bán vài thứ

   sv1 kho đi,pm MissMaria
  10. Tèle

   [MisMaria][1x] Bán vài thứ

   Bán: -Áo kiếm nữ 12x9 full 8 +10 8 hoả 10lv +dn2=4k@ -Áo thương nam13xt full 10 +10 8hoa 5lv+dn2=5k@ -Áo thương nam 12xt full 7+10 8 hoả 10lv +dn2=4k@ -ULPT 80 =500@/1 -Kiếm 199m9 116% +10 8 hoả 5lv=3k@ -thương 177mt full kc2+10 5lv 8 hoa=1k5@ -Xác kiếm nữ 9 cs5=2k@ -Tay 13x9 full10+7=1k5@ or...
  11. Tèle

   [MissMaria][1x] Mua item chính phái

   vô game đi,kho hb sv1
  12. Tèle

   [MissMaria][1x] Mua item chính phái

   9h30 t onl roi noi chuyen nhe,cho kai ingame
  13. Tèle

   [MissMaria][1x] Mua item chính phái

   Sv thật là ảm đạm...lên nào...
  14. Tèle

   [MissMaria][1x] Mua item chính phái

   Cả 3k5 vs ac g 100k đc thì mình mua nhé.
  15. Tèle

   [MissMaria][1x] Mua item chính phái

   Chỉ mua đồ max ọp thôi nhé,upupup
  16. Tèle

   [MissMaria][1x] Mua item chính phái

   mình mua đồ 9 thôi bạn
  17. Tèle

   [MissMaria][1x] Mua item chính phái

   mua @ luôn,ac G bán nhiu bạn?
  18. Tèle

   [MissMaria][1x] Mua item chính phái

   Mua: -Thương 199m9 max ọp kc3 -Áo thương nam 12 13x9 max ọp -Sét 13x9 trắng or ọp rồi -Mua AC CKND >Mua = @ hay vnd đều đc
  19. Tèle

   [ThuongCui] [164] Thanh lý con hàng cùi bắp

   + Giáp 115 full 10 +8 = 1k2@ (129 def) + Giáp 105 full 8 +10 = 400@ (116 def) + Dây def 25 +4 = 1k@ (44 def) >>>mình mua 3 món này= 2k5 bán thì pm nhé.
  Top