Private conversations
Help Users

  [bán

  1. tommyhuynh

   [DaiCaThai] [cs8] [Ban acc cung 9]

   Bán Acc Cung nam Cs8 ( 500K hoac 35K@) -Cung 199m9 Full Kc3 +10 10 tt hỏa 10 soul PN3% -Ao13x9 full 8 +10 -Giáp 125 full 10 +6 -set 12x full 8 +8 -Cặp AC nam NTTK + áo G TTNT -Pét + ts 8x +7 -5 hanh con khaon 30 cai
  2. christopher

   [TuHao] [14x] [Ban Het Hang Nghi]

   Bán Combo Thương Tà Xac Thương Nam Tà: lv 146 còn 14v HTD 150%, 15c TCD, 22c pill 100@ Thương 199mt kc3+6 8h 8s Thương 155mt 119%10, 177mt kc2+8 8h Áo 11x, 2 Tay 11xt 8+8, chân 7+8, chân 11x9 8+10 Jap 105 7+10 Cap ab3, Nhẫn 5%, dc 8x +6 Còn 4k5@ Tổng combo = 200k. Sms 093 884 1074. Thanks and...
  3. M

   [FlyToFight] [15x] [Bán Item]

   Tình hình là có vài món lẻ cần bán. Chi tiết xem file đính kèm nha :v Item có: + Cung 177m9, 199m9 full kc 2, 3 +8 3S 8TT + Áo cung 11x9 full 7+10 + Tay chân 12x9 f8 +8 + Giáp 125 f10+8 + set TS bình thường, pet hổ (báo cáo chồn) + Cặp AC mm1, ACG TTNT mới mua dc giá rẻ :3 (ahihi) + Còn...
  4. V

   [Leoo] [15x] [Bán item]

   mình cần bán 1 số thứ sau đây Thương 13x9 fkc3 +6 5s 8H :7K@(DONE) áo thương 13x9 Nữ 8889 +10 5s 7H : 4k@(DONE) 1 Pét Hổ : (DONE) chan 12x9 f8+8 : 700 Giáp 125 f10 +6 :1k5@(DONE) AC Raibow Stripe bikini Nữ 2...
  Top