thức

  1. QuyKiem99

    thơ chế mới a e vào thưởng thức

    Cuộc sống trôi đi ngày qa ngày (Haru haru) Tràn ngập xung qanh bao lời dối trá (Lies) Bên ngoaà kia lũ chó điên (Crazy dog) cắn phá Kiếm sống từ đồng tiền bẩn ( Dirty cash ) nhuốc nhơ. Anh xuất hiện như chàng hoàng tử Ánh hào quang rực rỡ xung quanh Ở bên a trong trẻo mát lành ( So fresh...
  2. Q

    Vô ý thức hay vô văn hóa trong Game ???

    Tình hình là rất bức xúc không chịu được nữa rồi ! Cứ đi train cắm máy tí là bang DHC và BHPK qua pk chết . Nào h mình không hề chơi cái kiểu ấy khi đang train bao h cả . BC của hai G xin nói với thành viên làm ơn có ý thức chút dùm . Lên giành bãi còn nói...
Top