Bán Item Đạt mục tiêu thanh lý off game :D

shyn

Giang Hồ Hào Kiệt
#1
1.Cái máy xay thịt quái Cầm Sư nữ 130.
-Cầm 12x f kc3+10 8h 10s KD3
-Áo 12x f10+10 8h 10s DN2
-Sét 12x+10
-cặp BT 115 Cặp nhẫn 115+5
-Áo choàng CTQN +10 áo G KLCT
2.Cái máy xay thịt người Nin nam 9 126
-Kích VH 12x f KC3+10 10h 10s PN3
-Giáp VH 12x f78+10
-Áo 12x f 78 78 72 72+10 10h 10s DT5
-Kích train 12x f30+10 8h 10s KD3
-sét VH8x f8+10
-cặp áo THTD+áo G KNPK+10
-cặp BT 115 nhẫn BL+10 nhẫn 9 xác 15+10
-AC còn 1 đống điểm thưỡng.
3.DP nam 9 122
-Đồ đạc đầy đu trương rain +buff +10 hết
4.HBQ TT1
-VK f 30 KD3
-áo 12x f8+10 10h 10s DN2
sét VH8x+10
cặp nhẫn 115
cặp áo CVTK
..................................................................................................
- Anh em nào quan tâm inboxx giá bao đẹp.vừa bán vừa tặng :D.ai yêu món nào bán món đó.có xé lẻ nhé AE
 
Last edited:
Top