Private conversations
Help Users

  Thông Báo Điều chỉnh mail yahoo bị sai, gửi lại thông tin kích hoạt.

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các hiệp khách xa gần

  Hiện nay trang chủ game có điều chỉnh lại như sau

  Sau khi đăng kí nếu chưa kích hoạt thì vẫn có thể vào được trang quản lí tài khoản.

  Chức năng các bạn có thể sử dụng là Điều Chỉnh Email của yahoo cho đúng tên miền (Yahoo.com, yahoo.com.vn...)

  gửi lại mail kích hoạt sau khi điều chỉnh Email đúng.

  Chúc các bạn vui vẻ, và có thể tự mình kích hoạt lại tài khoản bị sai Email, hoặc do lỗi nào đó mà Email đúng nhưng \

  không nhận được mail kích hoạt

  Chào Thân Ái

  Support Team
   
  Top