Private conversations
Help Users

  AD cho mình hỏi loại Áo Choàng nào là có thuộc tính???

  ichigo

  Vô Danh Khách
  mình tính mua 1 cái áo choàng mà mình thấy trong shop @ tất cả các loại áo choàng đều có giá 2k@ mà sao mình thấy có loại có thuộc tính có loại ko có thuộc tính ?. có phải những loại mà ko ghi ghi chú là có thuộc tính đúng ko AD.
   

  Lão Ngư Dân

  Vắng Cánh Buồm Đã Cô Đơn
  mình tính mua 1 cái áo choàng mà mình thấy trong shop @ tất cả các loại áo choàng đều có giá 2k@ mà sao mình thấy có loại có thuộc tính có loại ko có thuộc tính ?. có phải những loại mà ko ghi ghi chú là có thuộc tính đúng ko AD.
  Chào bạn !
  Không có áo choàng có thuộc tính sẵn cả bạn nhé.
  Mình phải tự ọp thuộc tính ( NHT ) các loại sau:
  Càn khôn na di tăng
  Hấp tinh đại pháp tăng
  Thần nông tiên thuật tăng
  Vạn kim tích sơn tăng
  Hoành luyện thái bảo tăng
  Hộ thân canh khí tăng
  Di hoa tiếp mộc tăng
  Hồi liễu thân pháp tăng
  Kiếm khí xung thiên tăng
  Tứ lưỡng thiên kim tăng
  Ám ảnh sát kích tăng
  Trường công kích lực tăng
  Linh giáp hộ thân tăng
  Bá khi phá giáp tăng
  Kim chung canh khí tăng
  Tẩy tủy dịch cân tăng
  Chân vũ tuyệt kích tăng
  Liên hoàn phi vũ tăng
  Cuồng phong vạn phá tăng
  Vạn kim tích sơn tăng
  Nộ hào nhất thanh tăng
  Nhiếp hồn nhất kích tăng
  (Còn thiếu kc )
  Chỉ số 1 2 3.
  Thân
   

  ichigo

  Vô Danh Khách
  Chào bạn !
  Không có áo choàng có thuộc tính sẵn cả bạn nhé.
  Mình phải tự ọp thuộc tính ( NHT ) các loại sau:
  Càn khôn na di tăng
  Hấp tinh đại pháp tăng
  Thần nông tiên thuật tăng
  Vạn kim tích sơn tăng
  Hoành luyện thái bảo tăng
  Hộ thân canh khí tăng
  Di hoa tiếp mộc tăng
  Hồi liễu thân pháp tăng
  Kiếm khí xung thiên tăng
  Tứ lưỡng thiên kim tăng
  Ám ảnh sát kích tăng
  Trường công kích lực tăng
  Linh giáp hộ thân tăng
  Bá khi phá giáp tăng
  Kim chung canh khí tăng
  Tẩy tủy dịch cân tăng
  Chân vũ tuyệt kích tăng
  Liên hoàn phi vũ tăng
  Cuồng phong vạn phá tăng
  Vạn kim tích sơn tăng
  Nộ hào nhất thanh tăng
  Nhiếp hồn nhất kích tăng
  (Còn thiếu kc )
  Chỉ số 1 2 3.
  Thân
  à ý mình là cái thuộc tính mà + thêm dame, def, máu, exp v.v.... của AC đó, mà mấy cái AC có thêm cái đó thì thời hạn mà được + là bao nhiêu ngày vây ??
   
  Top