Private conversations
Help Users

  [Akatsuki] [167] Bán nguyên con hàng cùi bắp

  Nh0kTy

  Sơ Nhập Giang Hồ
  Bán acc Cung nam tà lv 167 cs7 còn 15 HTD 24h : = 100k
  + Cặp nhẫn 5% +7 +8, Cặp BTKC 3 lv 80 = 20k
  + Dây chuyền lv 115 +4 = 40k
  + AC Yêu Thiên Nhiên full NTTK +5, AC G full TTNT +6 = 100k
  Hàng đi kèm acc:
  + Sét vh 13x thường = 80k
  . Áo full 80 +8 8tt 10lv DT 5%
  . Tay chân full 80 +6
  . Giáp full 80 +6
  + Giáp 125 trắng đi kèm 2v pt 10CC = 20k
  + pt 10 SC và CC = 5v.
  + 30% SC = 20v.
  + 30% CC = 20v.
  + pt 89 Sc = 4v.
  + pt8 CC = nửa kho.
  + 2 Chân 12x tà full 8 +10 = 10k/1c
  + 100v Hạ cấp = 30k
  (còn nhiều thứ liệt kê k hết...v....v...)
  GDTT tại HCM hoặc card cũng dc, xé lẻ mọi thứ
  TKS đã quan tâm
   
  Last edited:

  Nh0kTy

  Sơ Nhập Giang Hồ
  Bán acc Cung nam tà lv 167 cs7:
  + CTP tới ngày 22/6/2016.
  + Cung 199mt full kc3 +10 10lv 10tt PN 3% (nói chung max op).
  + Áo 12x full 8 +10 10lv 10tt DN +2.
  + Sét 12x full 8 (2 món +10 1 món +9).
  + Cặp nhẫn 5% +7 +8.
  + Cặp BTKC 3 lv 80.
  + Dây chuyền lv 115 +4.
  + Pét hổ.
  + AC Yêu Thiên Nhiên full NTTK +5, AC G full TTNT +6.
  + Giáp 115 óp 8 9 +10.
  Hàng đi kèm acc:
  + Sét vh 13x thường:
  . Áo full 80 +8 8tt 10lv DT 5%
  . Tay chân full 80 +6
  . Giáp full 80 +6
  + [email protected] và hơn [email protected] tặng.
  + pt 10 SC và CC = 5v.
  + 30% SC = 20v.
  + 30% CC = 20v.
  + pt 89 Sc = 4v.
  + pt8 CC = nửa kho.
  + 2 Chân 12x tà full 8 +10.
  + 1kho áo + vk 13x.
  + Kích vh Chân 14x :icon_hanx:
  + Giáp 125 trắng.
  + 100v Hạ cấp.
  (còn nhiều thứ liệt kê k hết...v....v...)
  Chốt hạ tiễn em nó giá 650k vnd vui lòng liên hệ 0985 058 233
  GDTT tại HCM hoặc CK và không xé lẻ hàng nha AE
  TKS đã quan tâm

  Giá thanh lý con hàng 500k vnd (KMC).
  AE nào có nhu cầu vui lòng sms
   
  Last edited:

  Nh0kTy

  Sơ Nhập Giang Hồ
  Bán acc Cung nam tà lv 167 cs7:
  + CTP tới ngày 22/6/2016.
  + Cung 199mt full kc3 +10 10lv 10tt PN 3% (nói chung max op).
  + Áo 12x full 8 +10 10lv 10tt DN +2.
  + Sét 12x full 8 (2 món +10 1 món +9).
  + Cặp nhẫn 5% +7 +8.
  + Cặp BTKC 3 lv 80.
  + Dây chuyền lv 115 +4.
  + Pét hổ.
  + AC Yêu Thiên Nhiên full NTTK +5, AC G full TTNT +6.
  + Giáp 115 óp 8 9 +10.
  Hàng đi kèm acc:
  + Sét vh 13x thường:
  . Áo full 80 +8 8tt 10lv DT 5%
  . Tay chân full 80 +6
  . Giáp full 80 +6
  + [email protected] và hơn [email protected] tặng.
  + pt 10 SC và CC = 5v.
  + 30% SC = 20v.
  + 30% CC = 20v.
  + pt 89 Sc = 4v.
  + pt8 CC = nửa kho.
  + 2 Chân 12x tà full 8 +10.
  + 1kho áo + vk 13x.
  + Kích vh Chân 14x :icon_hanx:
  + Giáp 125 trắng.
  + 100v Hạ cấp.
  (còn nhiều thứ liệt kê k hết...v....v...)
  Chốt hạ tiễn em nó giá 500k vnd vui lòng liên hệ 0985 058 233
  GDTT tại HCM hoặc CK và không xé lẻ hàng nha AE
  TKS đã quan tâm

  Bán acc = Card hoặc chuyển khoản! Có thể xé lẻ :((
   

  Nh0kTy

  Sơ Nhập Giang Hồ
  Bán acc Cung nam tà lv 167 cs7:
  + CTP tới ngày 22/6/2016.
  + Cung 199mt full kc3 +10 10lv 10tt PN 3% (nói chung max op).
  + Áo 12x full 8 +10 10lv 10tt DN +2.
  + Sét 12x full 8 (2 món +10 1 món +9).
  + Cặp nhẫn 5% +7 +8.
  + Cặp BTKC 3 lv 80.
  + Dây chuyền lv 115 +4.
  + Pét hổ.
  + AC Yêu Thiên Nhiên full NTTK +5, AC G full TTNT +6.
  + Giáp 115 óp 8 9 +10.
  Hàng đi kèm acc:
  + Sét vh 13x thường:
  . Áo full 80 +8 8tt 10lv DT 5%
  . Tay chân full 80 +6
  . Giáp full 80 +6
  + [email protected] và hơn [email protected] tặng.
  + pt 10 SC và CC = 5v.
  + 30% SC = 20v.
  + 30% CC = 20v.
  + pt 89 Sc = 4v.
  + pt8 CC = nửa kho.
  + 2 Chân 12x tà full 8 +10.
  + 1kho áo + vk 13x.
  + Kích vh Chân 14x :icon_hanx:
  + Giáp 125 trắng.
  + 100v Hạ cấp.
  (còn nhiều thứ liệt kê k hết...v....v...)
  Chốt hạ tiễn em nó giá 500k vnd vui lòng liên hệ 0985 058 233
  GDTT tại HCM hoặc card cũng dc, xé lẻ mọi thứ
  TKS đã quan tâm

  bay lên nào
   

  Nh0kTy

  Sơ Nhập Giang Hồ
  Bán acc Cung nam tà lv 167 cs7 còn 15 HTD 24h : = 100k
  + Cung 199mt full kc3 +10 10lv 10tt PN 3% (nói chung max op) = 200k
  + Áo 12x full 8 +10 10lv 10tt DN +2 = 40k
  + Sét 12x full 8 (2 món +10 1 món +9) =40k
  + Cặp nhẫn 5% +7 +8, Cặp BTKC 3 lv 80 = 20k
  + Dây chuyền lv 115 +4 = 40k
  + Pét hổ = 20k
  + AC Yêu Thiên Nhiên full NTTK +5, AC G full TTNT +6 = 100k
  + Giáp 115 óp 8 9 +10 = 40k
  Hàng đi kèm acc:
  + Sét vh 13x thường = 80k
  . Áo full 80 +8 8tt 10lv DT 5%
  . Tay chân full 80 +6
  . Giáp full 80 +6
  + [email protected] = 50k
  + Giáp 125 trắng đi kèm 2v pt 10CC = 20k
  + pt 10 SC và CC = 5v.
  + 30% SC = 20v.
  + 30% CC = 20v.
  + pt 89 Sc = 4v.
  + pt8 CC = nửa kho.
  + 2 Chân 12x tà full 8 +10 = 10k/1c
  + 1kho áo + vk 13x.
  + Kích vh Chân 14x :icon_hanx:
  + 100v Hạ cấp = 30k
  (còn nhiều thứ liệt kê k hết...v....v...)
  Chốt hạ tiễn em nó giá 500k vnd vui lòng liên hệ 0985 058 233
  GDTT tại HCM hoặc card cũng dc, xé lẻ mọi thứ
  TKS đã quan tâm

  ai hốt giùm đê..................................
   
  Top