Private conversations
Help Users

  Anh Hk check giùm em chỉ số né ninja

  VoDangPhai1

  Chinh Chiến Tứ Phương
  [url=http://www.upanh.com/ybcapture00059_upanh/v/bvyedxdz7km.htm][img]http://ns3.upanh.com/b6.s35.d4/e73e5b87d18ca107db72ac8b22afce10_50556853.ybcapture00059.jpg[/url][/IMG][url=http://www.upanh.com/upanh_ybcapture00058/v/cvyc9x0z3ql.htm][img]http://ns2.upanh.com/b3.s32.d2/a93ee108572638c28cfb619b1c5d590a_50556772.ybcapture00058.jpg[/url][/IMG]
  anh coi lại chỉ số né của 2 acc ninja tang điêm kc như nhau.
  Anh test lại né ninja sao mà ít né quá anh ah, em pk người ta skil cai nào chết cái đó không có né cái nào
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  cả hai acc, tháo hết đồ, sau đó hãy so sánh, chup hình hai bảng kc lên xem

  còn có mang đồ thì ko có so sánh gì cả, 1 bài toán cho quá nhiêu ẩn số, chỉ cóthánh mới gq được
   
  Top