Bán Item Bán đồ giá cực yêu thương

Tran Nam

Vô Danh Khách
#1
AC Hoàng Kim Giáp (Nữ) full CKND +10 = 150k
Thương 12x9 full KC3 +10 10 hành 8 hoả 3%pn = 200k
Thương 12x VH full 30% +10 10 hành 8 hoả 3%pn = 200k
Áo Thương 12x9 nữ full 8 + 10 10 hành 8 hoả 5% dt = 150k
Áo Thương 12x VH full 6x 7x +10 10 hành 8 hoả 5% dt = 150k
Set Thương VH + giáp full 6x 7x +6 = 100k
Áo G 3 dòng CKND 1 dòng Nhất Kích Đoạn Nhạc = 100k
Pet Sói + Hổ = 100k
Ai cần gì cứ inb cho mình nhé
 
Last edited:

KiemTaVietNam

Hành Hiệp Giang Hồ
#8
AC Hoàng Kim Giáp (Nữ) full CKND +10 = 150k
Thương 12x9 full KC3 +10 10 hành 8 hoả 3%pn = 200k
Thương 12x VH full 30% +10 10 hành 8 hoả 3%pn = 200k
Áo Thương 12x9 nữ full 8 + 10 10 hành 8 hoả 5% dt = 150k
Áo Thương 12x VH full 6x 7x +10 10 hành 8 hoả 5% dt = 150k
Set Thương VH + giáp full 6x 7x +6 = 100k
Áo G 3 dòng CKND 1 dòng Nhất Kích Đoạn Nhạc = 100k
Pet Sói + Hổ = 100k
Ai cần gì cứ inb cho mình nhé
cây thương đã thanh lý chưa chủ thớt? nếu chưa thanh lý thì để tôi xúc nhé.
 

Tran Nam

Vô Danh Khách
#13
Hiện tại chỉ còn
AC Hoàng Kim Giáp (Nữ) full CKND +10 = 150k
Thương 12x VH full 30% +10 10 hành 8 hoả 3%pn = 200k
Áo Thương 12x VH full 6x 7x +10 10 hành 8 hoả 5% dt = 150k
Áo G 3 dòng CKND 1 dòng Nhất Kích Đoạn Nhạc = 100k
Pet Sói + Hổ = 100k
Fix nhiệt cho anh em nào cần nhé
 

ShapeOfYou

Sơ Nhập Giang Hồ
#14
Hiện tại chỉ còn
AC Hoàng Kim Giáp (Nữ) full CKND +10 = 150k
Thương 12x VH full 30% +10 10 hành 8 hoả 3%pn = 200k
Áo Thương 12x VH full 6x 7x +10 10 hành 8 hoả 5% dt = 150k
Áo G 3 dòng CKND 1 dòng Nhất Kích Đoạn Nhạc = 100k
Pet Sói + Hổ = 100k
Fix nhiệt cho anh em nào cần nhé
bán = @ ko bác? bán thì e lấy áo CKND theo giá thị trường quy thẻ 6k = 100k.
 
Top