Private conversations
Help Users

  Báo hack

  Monster

  Chinh Chiến Tứ Phương
  ID: zmiranda
  Ingame: zMirandaKerr
  Tối qua e có log acc kiểm tra thì thấy đồ đạc mất hết, e đã ko log acc được khoảng 1 tháng vì lý do công việc, mong a check kiểm tra lại dùm để e tiếp tục chơi, e cảm ơn!
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  ID: zmiranda
  Ingame: zMirandaKerr
  Tối qua e có log acc kiểm tra thì thấy đồ đạc mất hết, e đã ko log acc được khoảng 1 tháng vì lý do công việc, mong a check kiểm tra lại dùm để e tiếp tục chơi, e cảm ơn!

  đồ bị chuyển đi rất nhiều acc, giờ chả có cách nào giái quyết

  đây là log giao dịch từ 2016-01-11 10:43 đến nay

  Code:
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Dây chuyền quý phái	2016-02-18 13:53:05.793
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bùa nhân hoán (10)	2016-02-18 13:53:05.790
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bùa nhân hoán (10)	2016-02-18 13:53:05.790
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Mảnh vỡ bảo thạch	2016-02-18 13:53:05.790
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Thiểm lượng nguyên thạch	2016-02-17 16:56:37.133
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bảo thạch(3)	2016-02-17 16:56:37.133
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Kim Cang Thạch Siêu Cấp	2016-02-17 16:51:23.060
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bảo Thạch (2)	2016-02-17 16:51:23.057
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Phúc vận phù (15%)	2016-02-17 16:51:23.057
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Trang Phục Hỏa Luyện (Kiếm	2016-02-17 16:51:23.057
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Nhiệt Huyết Thạch	2016-02-17 16:51:23.053
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bảo thạch (6)	2016-02-17 16:51:23.050
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Phúc vận phù (15%)	2016-02-17 16:51:23.047
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Phúc vận phù (15%)	2016-02-17 16:51:23.047
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bảo thạch (5)	2016-02-17 16:51:23.047
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Phúc vận phù (15%)	2016-02-17 16:51:23.043
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bùa di chuyển môn phái	2016-02-17 16:51:23.043
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bùa di chuyển môn phái	2016-02-17 16:51:23.043
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Thiên Nhiên Hạ Cấp Tập Hồn	2016-02-17 16:51:23.033
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Danh vọng của thế lực	2016-02-17 16:51:23.033
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Cây kim	2016-02-17 16:51:23.033
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bùa di chuyển môn phái	2016-02-17 16:49:05.610
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Tiền vàng Bàng Long	2016-02-17 16:49:05.610
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bùa triệu hồi thần thú	2016-02-17 16:49:05.607
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Nhiệt Huyết Thạch	2016-02-17 16:49:05.607
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Giáp Bách Vân	2016-02-17 16:49:05.607
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Thanh Oa Ấu Trĩ Phục [Nam]	2016-02-17 16:49:05.603
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Ngũ Sắc Thần Đan	2016-02-17 16:47:38.793
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Nhẫn Võ Công	2016-02-17 16:47:38.793
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Dây chuyền Chí Tôn	2016-02-17 16:47:38.790
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Giáp tay Phẫn Thiên	2016-02-17 16:47:38.790
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Giáp tay Phẫn Thiên	2016-02-17 16:47:38.790
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Khuyên Cửu Thiên	2016-02-17 16:47:38.790
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Giáp tay Tuyết Thiên	2016-02-17 16:47:38.787
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Khuyên Cửu Thiên	2016-02-17 16:47:38.787
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Nhẫn Võ Công	2016-02-17 16:47:38.787
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Ủng Phẫn Thiên	2016-02-17 16:47:38.780
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	U Minh-Âm Hắc	2016-02-17 16:47:38.780
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Môn phái phục (Cấp 6)	2016-02-17 16:47:38.777
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Trang Phục Phẫn Thiên (Cung)	2016-02-17 16:47:38.757
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Giáp tay Huyết Thiên	2016-02-17 16:43:34.877
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Ủng Tuyết Thiên	2016-02-17 16:43:34.877
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Giáp tay Huyết Thiên	2016-02-17 16:43:34.873
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Ủng Huyết thiên	2016-02-17 16:43:34.873
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Trang Phục Huyết Thiên (Cung	2016-02-17 16:43:34.873
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Giáp tay Tuyết Thiên	2016-02-17 16:43:34.870
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Bảo giáp Thiên Tằm	2016-02-17 16:43:34.870
  zMirandaKerr	ZXTieuDoan502X	Hồn Thiên Cung	2016-02-17 16:43:34.867
  zMirandaKerr	CocCoc	Cung Phụng Kiết	2016-01-24 19:55:11.883
  zMirandaKerr	CocCoc	Giáp Bách Vân	2016-01-24 19:55:11.883
  zMirandaKerr	CocCoc	Môn phái phục (Cấp 6)	2016-01-24 19:55:11.880
  zMirandaKerr	CocCoc	Bá Xích hộ uyển	2016-01-24 19:55:11.880
  zMirandaKerr	CocCoc	Ủng Bích Quân	2016-01-24 19:55:11.880
  zMirandaKerr	CocCoc	Bá Xích hộ uyển	2016-01-24 19:55:11.880
  zMirandaKerr	CocCoc	Áo Choàng Viên Ngọc	2016-01-24 19:55:11.880
  zMirandaKerr	CocCoc	Hổ Khiếu Chiến Bào (Nam)	2016-01-24 19:55:11.877
  zMirandaKerr	NuTuSi	Thảo Môi Ấu Trĩ Phục [Nữ]	2016-01-24 19:22:00.903
  zMirandaKerr	NuTuSi	Thảo Môi Ấu Trĩ Phục [Nữ]	2016-01-23 16:30:57.303
  zMirandaKerr	Shank	Bùa di chuyển môn phái	2016-01-23 09:21:32.917
  zMirandaKerr	Shank	Bùa nhân hoán (10)	2016-01-23 09:21:32.853
  zMirandaKerr	NuTuSi	Trang Phục Phẫn Thiên (Kiếm	2016-01-23 09:09:23.987
  zMirandaKerr	NuTuSi	Phàn Huê hộ uyển (Chân)	2016-01-20 13:50:12.770
  zMirandaKerr	CocCoc	Bá Xích hộ uyển	2016-01-20 11:22:26.277
  zMirandaKerr	CocCoc	Ủng Bích Quân	2016-01-20 11:22:26.273
  zMirandaKerr	CocCoc	Ủng Bích Quân	2016-01-20 11:20:59.393
  zMirandaKerr	CocCoc	Cung Phụng Kiết	2016-01-20 11:20:59.393
  zMirandaKerr	CocCoc	Bá Xích hộ uyển	2016-01-20 11:20:59.393
  zMirandaKerr	CocCoc	Áo Choàng Viên Ngọc	2016-01-20 11:20:59.390
  zMirandaKerr	CocCoc	Giáp Bách Vân	2016-01-20 11:20:59.373
  zMirandaKerr	CocCoc	Môn phái phục (Cấp 4)	2016-01-20 11:19:01.440
  zMirandaKerr	CocCoc	Hàn ngọc thạch	2016-01-20 11:19:01.440
  zMirandaKerr	CocCoc	Môn phái phục (Cấp 4)	2016-01-15 21:42:10.547
  zMirandaKerr	CocCoc	Dây chuyền Chí Tôn	2016-01-15 21:41:58.063
  zMirandaKerr	CocCoc	Nhẫn Võ Công	2016-01-15 21:41:58.047
  zMirandaKerr	NuTuSi	Thảo Môi Ấu Trĩ Phục [Nữ]	2016-01-15 21:39:06.423
  zMirandaKerr	NuTuSi	Thảo Môi Ấu Trĩ Phục [Nữ]	2016-01-13 20:49:47.267
  zMirandaKerr	NuTuSi	Nhiệt Huyết Thạch	2016-01-13 20:49:47.257
  zMirandaKerr	Shank	Hoàn Hình Tuyết Sâm	2016-01-12 10:03:53.397
  zMirandaKerr	Chich	Môn phái phục (Cấp 6)	2016-01-12 09:35:59.793
  zMirandaKerr	Chich	Hổ Khiếu Chiến Bào (Nam)	2016-01-12 09:35:59.787
  zMirandaKerr	Chich	Trang Phục Phẫn Thiên (Cung)	2016-01-12 09:35:59.777
  zMirandaKerr	xXxMaCungxXx	Trang Phục Phẫn Thiên (Cung)	2016-01-12 09:28:16.683
  zMirandaKerr	CocCoc	Nhẫn Võ Công	2016-01-11 11:14:22.880
  zMirandaKerr	CocCoc	Nhẫn Võ Công	2016-01-11 11:14:22.877
  zMirandaKerr	CocCoc	Nhẫn Võ Công	2016-01-11 11:14:22.877
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 1	2016-01-11 11:13:47.217
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 1	2016-01-11 11:13:47.217
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 1	2016-01-11 11:13:47.213
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 1	2016-01-11 11:13:47.213
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 3	2016-01-11 11:13:33.973
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 1	2016-01-11 11:13:22.473
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 3	2016-01-11 11:13:22.460
  zMirandaKerr	Shank	Kim Cang Thạch Siêu Cấp	2016-01-11 11:09:54.330
  zMirandaKerr	Shank	Hổ Khiếu Chiến Bào (Nam)	2016-01-11 10:59:37.817
  zMirandaKerr	Shank	Môn phái phục (Cấp 6)	2016-01-11 10:59:23.303
  zMirandaKerr	Shank	Môn phái phục (Cấp 6)	2016-01-11 10:59:23.300
  zMirandaKerr	Shank	Môn phái phục (Cấp 6)	2016-01-11 10:59:23.297
  zMirandaKerr	Shank	Khuyên Cửu Thiên	2016-01-11 10:58:58.510
  zMirandaKerr	NuTuSi	Môn phái phục (Cấp 6)	2016-01-11 10:56:42.767
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 3	2016-01-11 10:43:42.647
  zMirandaKerr	CocCoc	Hàn Ngọc Thạch Siêu Cấp	2016-01-11 10:43:42.647
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 1	2016-01-11 10:43:42.643
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 3	2016-01-11 10:43:42.643
  zMirandaKerr	CocCoc	Chìa khóa 3	2016-01-11 10:43:42.640
   

  Monster

  Chinh Chiến Tứ Phương
  a có cách nào thu hồi những vật phẩm chính như set + áo + vk + cặp ac + pet ko a?
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  a có cách nào thu hồi những vật phẩm chính như set + áo + vk + cặp ac + pet ko a?

  mất ngay báo thì còn thu hồi được, em share acc, nó vào giao dịch bán đổi tới đổi lui, người ta mua bán đàng hoàng giờ sao thu lại được?

  biết bao nhiêu lần mua bán qua lại rồi
   

  Monster

  Chinh Chiến Tứ Phương
  dạ,nếu ko lấy lại được thì đành chịu vậy,mong a khóa những acc liên quan dùm e luôn,e cảm ơn :D
   

  Monster

  Chinh Chiến Tứ Phương
  A ơi, muốn chơi lại mà giờ ko có đồ, a xem có vớt vát được gì ko, chỉ mong lấy lại những món gd trong 2 ngày 17/2 và 18/2 thôi, nếu lấy được thì a cho vô acc id: chich dùm e nha, được món nào hay món đó, thiếu e đầu tư lại :(
   

  Monster

  Chinh Chiến Tứ Phương
  Hôm nay ngày 9/4/2016 lúc 20h00 e vô tình thấy acc ZXTieuDoan502X đang mang tất cả set đồ e bị mất,bảng giao dịch do a up vẫn còn nguyên,nhân vật giao dịch với acc của e đang mặc đồ,vậy cho e hỏi trường hợp này có lấy lại đồ được không? Lúc trước e báo mất a nói đã khóa acc sao bậy giờ vẫn thấy họ chơi???
  Và e dám cam đoan tất cả đồ thằng đó đang mặc là của em,nếu sai món nào e chấp nhận xóa hết tất cả ID game của e,ngay cả IP cũng được,mong a lấy lại công bằng giúp em!
  Đồ gồm tất cả những món gd với ZXTieuDoan502X mà a đã post ở trên,cụ thể:
  + Cung 177mt full kc2 +10 8 hỏa 5lv Kỳ Duyên
  + Áo 12xt full 8 +10 8 hỏa 5lv DN+2
  + Set 12xt full 8 +8
  + Giáp 105 full 8 +10
  + Cặp AC full TTNT
  + Pet Chim
  + cặp AB3 +3, cặp nhẫn 5% +7, Dây 8x +7
  Còn đây là bằng chứng
  ss+(2016-04-09+at+07.56.13).jpgUntitled.jpgUntitled1.jpgUntitled2.jpgUntitled3.jpg
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Hôm nay ngày 9/4/2016 lúc 20h00 e vô tình thấy acc ZXTieuDoan502X đang mang tất cả set đồ e bị mất,bảng giao dịch do a up vẫn còn nguyên,nhân vật giao dịch với acc của e đang mặc đồ,vậy cho e hỏi trường hợp này có lấy lại đồ được không? Lúc trước e báo mất a nói đã khóa acc sao bậy giờ vẫn thấy họ chơi???
  Và e dám cam đoan tất cả đồ thằng đó đang mặc là của em,nếu sai món nào e chấp nhận xóa hết tất cả ID game của e,ngay cả IP cũng được,mong a lấy lại công bằng giúp em!
  Đồ gồm tất cả những món gd với ZXTieuDoan502X mà a đã post ở trên,cụ thể:
  + Cung 177mt full kc2 +10 8 hỏa 5lv Kỳ Duyên
  + Áo 12xt full 8 +10 8 hỏa 5lv DN+2
  + Set 12xt full 8 +8
  + Giáp 105 full 8 +10
  + Cặp AC full TTNT
  + Pet Chim
  + cặp AB3 +3, cặp nhẫn 5% +7, Dây 8x +7
  Còn đây là bằng chứng
  View attachment 590View attachment 591View attachment 592View attachment 593View attachment 594

  mất đồ mấy tháng mới phát hiện và báo thì ko còn giá trị gì kể cả khi đã tìm ra đồ, nó mặc đồ em chưa chắc đã do nó hack em, có thể nó gd hợp pháp với thằng hack thì sao, nếu mất xong phát hiện và báo liền thì khả năng tìm lại được rất cao, còn để hàng tháng trời mới biết mất mà báo thì chịu thua.
  tuy nhiên bản thân admin cũng ghét bọn hack thấu xương cho nên đã bắn nick chờ giải thích
   

  CoQuenKiNiemBuon

  Chinh Chiến Tứ Phương
  ac TieuDoan la G bacgiang hồi nó mới cs 1 tháng trước đã thấy nó sài đồ này rồi tại lâu nay ko thấy onl nên đa kick ra G
  sao giờ nó mới chơi lại đã kiện cáo vây tôi ko bit gì nhưng cách mà chủ pic kêu những ác có liên quan khoá thế thì éo ưa rồi cú từ từ
  chứ nhìu người mua đồ lại mất $ thì đau lắm
   

  CoiSociu

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  tạm biệt :)) mất tận 1 tháng rồi thì làm sao mà có thể thu hồi lại đồ được
   

  abcas123

  Hành Hiệp Giang Hồ
  Anh HK anh khoá luôn acc daotaz kiemtaz luôn rồi hả anh? acc đó là của thằng em trong Bang đồng thời cũng là phó bang của MaiNhaNho... anh xem sét lại giùm em... 2 acc NuTuSi và TieuDoan là em đứng ra trực tiếp nói chuyện giao dịch... em thấy nó rao bán acc mà tt đầy đủ nên em xúc... điều đó là bình thường mà anh.... acc NuTuSi bây giờ đã thuộc về em... còn acc TieuDoan em cũng đã cho kiemtaz chơi để kéo level... tất cả 2 acc đó em đều có tt đầy đủ hết.
  Gửi MonTer nói nhanh gọn luôn nè.. acc NuTuSi bây giờ là của mình.. bạn muốn chơi lại ok mình sẽ cho lại nếu thật sự bạn tâm huyết với game. đồ đạc nói thật còn trinh nguyên
   
  Last edited:

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Anh HK anh khoá luôn acc daotaz kiemtaz luôn rồi hả anh? acc đó là của thằng em trong Bang đồng thời cũng là phó bang của MaiNhaNho... anh xem sét lại giùm em... 2 acc NuTuSi và TieuDoan là em đứng ra trực tiếp nói chuyện giao dịch... em thấy nó rao bán acc mà tt đầy đủ nên em xúc... điều đó là bình thường mà anh.... acc NuTuSi bây giờ đã thuộc về em... còn acc TieuDoan em cũng đã cho kiemtaz chơi để kéo level... tất cả 2 acc đó em đều có tt đầy đủ hết.
  Gửi MonTer nói nhanh gọn luôn nè.. acc NuTuSi bây giờ là của mình.. bạn muốn chơi lại ok mình sẽ cho lại nếu thật sự bạn tâm huyết với game. đồ đạc nói thật còn trinh nguyên

  bạn mua vào tầm thời diểm nào, trong game liên hệ gd giữa ZXTieuDoan502X với char nào, thoả thuận mua bán thanh toán ra sao
  hãy báo để admin kiểm tra
   

  abcas123

  Hành Hiệp Giang Hồ
  Em mua lúc 8h 9h tối gì đó, em nói chuyện bằng acc daicathay, gd 2 acc bằng 200k thẻ mobi, tt đầy đủ e mới bắn thẻ wa. Hiện tại email cua nutusi e đã doi qua hphi8678@gmail.com acc tieudoan là chigia_ngochai123@yahoo.com. 2 accc này tt đầy đủ e mới mua chứ ko e cũng ko mua rồi. Sau đó e đã bắn tt acc tieudoan cho kiemtaz trong bang chơi để nó kéo level. Trước mắt kiemtaz và daotaz là vô can trong chuyện này nên e mong a thả 2 acc đó ra để nó train x2 chủ nhật
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Em mua lúc 8h 9h tối gì đó, em nói chuyện bằng acc daicathay, gd 2 acc bằng 200k thẻ mobi, tt đầy đủ e mới bắn thẻ wa. Hiện tại email cua nutusi e đã doi qua hphi8678@gmail.com acc tieudoan là chigia_ngochai123@yahoo.com. 2 accc này tt đầy đủ e mới mua chứ ko e cũng ko mua rồi. Sau đó e đã bắn tt acc tieudoan cho kiemtaz trong bang chơi để nó kéo level. Trước mắt kiemtaz và daotaz là vô can trong chuyện này nên e mong a thả 2 acc đó ra để nó train x2 chủ nhật

  nhất trí thả 2 acc kiemtaz và daotaz , chờ kiểm tra thêm
  acc mua vào tầm ngày nào?
   
  Top