Private conversations
Help Users

  Event [Event]Đón trung thu cùng Huyền Bột

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Hướng dẫn nhiệm vụ:

  Bước 1: Nhận nhiệm vụ “Đón trung thu cùng Huyền Bột” tại NPC Thiên Vân Nhạc khu vực Huyền Bột phái
  - Đánh quái thu thập những nguyên liệu Thiên Vân Nhạc yêu cầu:

  cms14215197952462273439.jpg


  - Thu thập đủ nguyên liệu mang đến cho Thiên Vân Nhạc và thực hiện Bước 2.
  Bước 2 : Tiếp đó Thiên Vân Nhạc sẽ nhờ bạn thu thập những nguyên liệu làm lồng đèn :

  cms17330760957767842845.jpg


  Sau khi đã hoàn thành 2 bước trên đến Thiên Vân Nhạc để nhận phần thưởng.
  Phần thưởng:
  Item siêu thị ngẫu nhiên,và nếu may mắn sẽ có KCTCC 35% hoặc KCTCC full kc 3

  Event kết thúc vào hết ngày 20/9/2016

  Chúc các bạn vui vẻ

  ---------------------------------------------------------------------------------
  Step 1: Get the quest "Đón trung thu cùng Huyền Bột" at NPC Huyen Thien Van Nhac in Central Vilage (649,1559)
  - Kill monster and collects Thien Van Nhac material required
  cms14215197952462273439.jpg

  - When Collect enough material and bring Thien Van Nhac, you can perform Step 2.
  Step 2: Thien Van Nhac will ask you to collect the materials for lanterns:
  cms17330760957767842845.jpg

  After completing step 2 above to Thien Van Nhac for rewards.
  Reward:
  Random supermarket items, and if lucky you would have 35% skill power Sapphire (for lever 130) or all ability 3 Sapphire (for lever 130)
  Have fun
   
  Last edited by a moderator:
  Top