Private conversations
Help Users

  rockh911

  Vô Danh Khách
  Bán:
  +SLL
  pvp15 = 50@
  mm1% = 20@
  ki sơ cấp = 25@

  +SLN: do có viên nào bán viên đó cho nên đa số NHT dưới này số lượng đều là 1
  DMNC, HTCK, KNPK, HTDP, CTQN, NHNK, BKBG, CPVP...(theo thời giá :icon_hanx:)
  Nguyên liệu bông tai: 70@  ai mua gì pm ingame Future, Axelo , hoặc cmt tại đây, hoặc sms: 0962 504 515

  CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI PHÁT TÀI PHÁT PHÁT PHÁT PHÁT TÀI
   
  Last edited:

  Remember 2003

  Hành Hiệp Giang Hồ
  bán:
  +sll
  pvp15 = 50@
  hộp thạch bảo = 150@
  hộp đơn thanh 40@
  soul sơ cấp = 80@
  mm1% = 20@
  ki sơ cấp = 25@

  +sln: do có viên nào bán viên đó cho nên đa số nht dưới này số lượng đều là 1
  htck, hltp, knpk, ttnt, htdp, ctqn, nhnk, kcck, bkbg, cpvp...(theo thời giá :icon_hanx:)
  nguyên liệu bông tai: 80@
  ac nam (boss) 1 dòng hltp = 1k8 @

  ai mua gì pm ingame future, hoặc cmt tại đây, hoặc sms: 0962 504 515

  chúc mọi người năm mới phát tài phát phát phát phát tài

  pm ko thấy tl
   

  booxinh

  <span style="color: blue;">Thành Viên AIDS</span>
  Bán:
  +SLL
  pvp15 = 50@
  soul sơ cấp = 80@
  mm1% = 20@
  ki sơ cấp = 25@

  +SLN: do có viên nào bán viên đó cho nên đa số NHT dưới này số lượng đều là 1
  HTCK, KNPK, TTNT, HTDP, CTQN, NHNK, BKBG, CPVP...(theo thời giá :icon_hanx:)
  Nguyên liệu bông tai: 80@
  BTKC 3 = 750
  BTKC 2 1 cặp 400
  ULTP 80 2 viên =1k6
  PT10 sc = 190


  ai mua gì pm ingame Future, hoặc cmt tại đây, hoặc sms: 0962 504 515

  CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI PHÁT TÀI PHÁT PHÁT PHÁT PHÁT TÀI

  mình mua soul sơ với gia 60@ 1v mua 40v bán thì pm nhé
   

  Everlastinglove

  <marquee behavior="scroll" direction="left"><font
  Bán:
  +SLL
  pvp15 = 50@
  soul sơ cấp = 80@
  mm1% = 20@
  ki sơ cấp = 25@

  +SLN: do có viên nào bán viên đó cho nên đa số NHT dưới này số lượng đều là 1
  DMNC, HTCK, KNPK, HTDP, CTQN, NHNK, BKBG, CPVP...(theo thời giá :icon_hanx:)
  Nguyên liệu bông tai: 70@
  BTKC 2 1 cặp 380
  ULTP 80 2 viên =1k6
  PT10 sc = 190


  ai mua gì pm ingame Future, Axelo , hoặc cmt tại đây, hoặc sms: 0962 504 515

  CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI PHÁT TÀI PHÁT PHÁT PHÁT PHÁT TÀI

  có cknd ko thím?
   
  Top