hình như.... !!!

CoiSociu

<span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
#7
này thì chưa cs :)) chỉ là chỉ số nhỏ thôi chưa phải cao vẫn còn yếu :45:. chưa dp buff 20% chưa chỉ thêu nhé :11:

[/IMG]
 
Top