Private conversations
Help Users

  Thông Báo Hướng dẫn làm các nhiệm vụ thăng chức HKGH Homeviet

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  LƯU Ý: LẦN open 27/9/2015 các quest thăng chức từ lần 3 trở đi ko cần phải thực hiện , nhân vật đạt đủ cấp độ sẽ tự thăng chức
  Chung

  Quest thăng chức lần 1

  Level 10 Nhiệm vụ thăng chức lần 1

  Gặp Môn chủ Huyền Bột phái
  Đánh Ma Đầu Sơn Tặc nhặt 10 item Q
  Gặp Môn chủ Huyền Bột phái

  Hoàn thành

  TÀ PHÁI

  Quest thăng chức lần 2

  Level 35 Nhiệm vụ thăng chức lần 2

  Gặp Ôn Hiểu Dư
  Đánh Cự Phủ Sơn Tặc nhặt 10 item Q
  Gặp Ôn Hiểu Dư
  Gặp Quan chủ Sí Quyên ở Tam Tà Quan

  Hoàn thành

  Quest thăng chức lần 3

  Level 60 Nhiệm vụ thăng chức lần 3 (1/2)

  Gặp phủ chủ Thi Vi
  Đánh Kim Linh Xà
  Gặp phủ chủ Thi Vi

  Level 60 Nhiệm vụ thăng chức lần 3 (2/2)

  Gặp Tiêu Thập Nhị Lang
  Gặp Đao Kiếm Tiếu
  Gặp Ôn Hiểu Dư
  Đánh Huyết Cuồng Lang ở Thần Võ Môn nhặt 2 item Q
  Gặp Ôn Hiểu Dư
  Gặp Đao Kiếm Tiếu
  Gặp Tiêu Thập Nhị Lang
  Gặp phủ chủ Thi Vi
  Đánh Thanh Đầu Xà nhặt 10 item Q
  Gặp Thượng Quan Hiển Tiên
  Gặp Hiên Viên Nhị Quang
  Gặp Châu Thúc Thông ở Tam Tà Quan
  Gặp Hiên Viên Nhị Quan
  Gặp phủ chủ Thi Vi

  Hoàn thành

  Quest thăng chức lần 4

  Level 80 Nhiệm vụ thăng chức lần 4 (1/5)

  Gặp Phủ Chủ Thi Vi
  Gặp Cụ Phong Thiên Vương Phong Thanh Phiêu.
  Gặp Đinh Đông Hạ
  Gặp Nam Cung Kiếm (NPC trước cửa Huyết Quỷ Động)
  Gặp Sí Quyên Quan Chủ ở Tam Tà Quan
  Gặp Thiên Hiểu Sinh
  Gặp Cầu Thiên Mễ.
  Gặp Cụ Phong Thiên Vương Phong Thanh Phiêu.

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (2/5)

  Gặp Liệt Diệm Thiên Vương Mộ Dung Hỏa
  Gặp Nam Cung Kiếm
  Đánh Tam Đao Huyết Ma Cuồng Kiếm trên tầng 2 Huyết Quỷ Động lấy 10 bộ kiếm
  Gặp Liệt Diệm Thiên Vương Mộ Dung Hỏa.

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (3/5)

  Gặp Kim Mộc Thiên Vương Nam Cung Mộc
  Gặp Hiên Viên Nhị Quan
  Gặp Vi Đại Bảo ở Huyền Bột Phái nhân 50 túi bạc
  Gặp Châu Thúc Thông ở Tam Tà Quan nhân 50 túi bạc
  Gặp Quan Chủ Sí Quyên ở Tam Tà Quan
  Gặp Thiên Hiểu Sinh nhận 10 túi bạc.
  Gặp Kim Mộc Thiên Vương Nam Cung Mộc

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (4/5)

  Gặp Ngọc Thủy Thiên Vương Hạng Thu Thủy
  Đánh Huyết Ma Võ Đấu Giả và Cuồng Đạo Huyết Ma Thuật Sĩ ở tầng 2 Huyết Quỷ Động nhặt 10 lá bùa và 10 mặt nạ
  Gặp Ngọc Thủy Thiên Vương Hạng Thu Thủy

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (5/5)

  Gặp Đề Đốc Phủ Liểu Thiện Bá Huân
  Đánh Tam Đao Huyết Ma Cuồng Kiếm, Huyết Ma Võ Đấu Giả, Cuồng Bạo Huyết Ma Thuật Sĩ ở tầng 2 và Hồng Y Huyết Ma Thị Nữ ở tầng 3 Huyết Quỷ Động nhặt lưỡi kiếm, phi giáp, viên ngọc và chiếc quạt dài mỗi thứ 5 cái
  Gặp Đề Đốc Phủ Liểu Thiện Bá Huân
  Gặp Tiêu Thập Nhị Lang.
  Gặp Thượng Quan Hiểu Tiên
  Gặp Tiêu Thập Nhị Lang
  Gặp Trưởng môn Huyền Bột Phái.
  Gặp Đề Đốc Phủ Liểu Thiện Bá Huân
  Gặp Phủ Chủ Thi vi.

  Hoàn thành

  CHÍNH PHÁI

  Quest thăng chức lần 2

  Level 35 Nhiệm vụ thăng chức lần 2

  Gặp Hoa Hữu Khuyết
  Đánh Cướp Biển Do Thám nhặt 10 item Q
  Gặp Hoa Hữu Khuyết
  Gặp Quan Chủ Liễu Như

  Hoàn thành

  Quest thăng chức lần 3

  Level 60 Nhiệm vụ thăng chức lần 3 (1/2)

  Gặp Môn Chủ Xa Kinh Mặc
  Đánh Xích Vân Hổ nhặt 10 item Q
  Gặp Môn Chủ Xa Kinh Mặc

  Level 60 Nhiệm vụ thăng chức lần 3 (2/2)

  Gặp Vi Bạch Bạch
  Gặp Vi Đại Bảo
  Gặp Hoa Hữu Khuyết
  Đánh Thanh Đầu Xà map Liễu Thiện Phủ nhặt 2 item Q
  Gặp Hoa Hữu Khuyết
  Gặp Vi Đại Bảo
  Gặp Vi Bạch Bạch
  Gặp Môn Chủ Xa Kinh Mặc
  Đánh Huyết Cuồng Lang ở TVM nhặt 10 item Q
  Gặp Dương Bất Phàm
  Gặp Môn Chủ Xa Kinh Mặc

  Hoàn thành

  Quest thăng chức lần 4

  Level 80 Nhiệm vụ thăng chức lần 4 (1/5)

  Gặp Thần Võ Môn Chủ Xa Kinh Mặc
  Gặp Truyền Công Trường Lão Thượng Quan Âm
  Gặp Dương Bất Phàm
  Gặp Tây Môn Xuy Phong (NPC trước cửa Chí Tín Động)
  Gặp Quan Chủ Liễu Như ở Liễu Chính Quan
  Gặp Hồ Ngân Hoa
  Gặp Sở Lưu Tình
  Gặp Truyền Công Trường Lão Thượng Quan Âm.

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (2/5)

  Gặp Thụ Giới Trường Lão Thượng Quan Huyền
  Gặp Tây Môn Suy Phong
  Đánh Trường Phát Địa Linh Ma Đao ở tầng hai Chí Tín Động nhặt 10 mảnh băng sạch
  Gặp Thụ Giới Trường Lão Thượng Quan Huyền.

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (3/5)

  Gặp Chưởng Tài Trường Lão Thạch Thành Kim
  Gặp Vi Bạch Bạch
  Gặp Vi Đại Bảo ở Huyền Bột Phái nhận 50 túi bạc.
  Gặp Hồng Phụng Hoàng ở Liễu Chính Quan nhân 50 túi bạc
  Gặp Quan Chủ Liễu Như ở Liễu Chính Quan
  Gặp Sở Lưu Tình nhận 10 túi bạc.
  Gặp Chưởng Tài Trường Lão Thạch Thành Kim

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (4/5)

  Gặp Chấp Pháp Trường Lão Nghiêm Thế Kính
  Đánh Thiết Oản Địa Linh Thần Quyền và Lãnh Huyết Địa Linh Yêu Đao ở tầng 2 Chí Tín Động nhặt 10 lá bùa và 10 mặt nạ
  Gặp Chấp Pháp Trường Lão Nghiêm Thế Kính

  Hoàn thành

  Level 80 Nhiệm vụ thăng cấp lần 4 (5/5)

  Gặp Phó Môn Chủ Thần Võ Môn Văn Tứ Hải
  Đánh Thiết Oản Địa Linh Thần Quyền, Trường Phát Địa Linh Ma Đao, Lãnh Huyết Địa Linh Yêu Đao ở tầng 2 và Ngọc Phiến Địa Linh Vũ Nữ ở tầng 3 Chí Tín Động nhặt kim, y giác, dây đeo cổ và chiếc quạt mỗi thứ 5
  Gặp Phó Môn Chủ Thần Võ Môn Văn Tứ Hải
  Gặp Tạ Hiểu Phong.
  Gặp Dương Bất Phàm
  Gặp Tạ Hiểu Phong.
  Gặp Trưởng môn Huyền Bột Phái.
  Gặp Phó Môn Chủ Thần Võ Môn Văn Tứ Hải
  Gặp Thần Võ Môn Chủ Xa Kinh Mặc

  Hoàn thành nhiệm vụ

  Chung

  Quest thăng chức lần 5

  Level 100 Nhiệm vụ thăng chức lần 5

  Muốn tc5 phải có đủ 7 quyển Đại Huyền Chân Kinh gồm 1 quyển 1, 2 quyển 2, 1 quyển 3, 2 quyển 4, 1 quyển 5. Làm theo thứ tự

  Đại Huyền chân kinh 1:

  Gặp Thôn Trưởng ở BHBC
  Gặp Cung Đạo Chương
  Gặp Băng cung binh sĩ Ân Thị
  Gặp Thôn Trưởng
  Gặp Băng cung binh sĩ Ân Thị và nộp 5000v0000

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 2(1)

  Gặp Lâm Lợi và nộp 1U

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 2(2)

  Gặp Lâm Lợi
  Đánh Trinh sát binh Tà Phái và Trinh sát binh chính phái nhặt 200 gỗ và 200 túi vàng.
  Gặp Lâm Lợi

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 3

  Gặp Thạch Lâm
  Đánh Phi Thiên Cương Thi nhặt 10 thương gãy
  Gặp Thạch Lâm, nộp 10 thương gãy và 5000v0000

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 4(1)

  Gặp Phan Thủ Kiệt và nộp 1U

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 4(2)

  Gặp Phan Thủ Kiệt
  Đánh Tiểu tuyết yêu quái nhặt 200 bạch băng và 200 thấu minh băng
  Gặp Phan Thủ Kiệt

  Hoàn thành

  Đại Huyền chân kinh 5 kèm thăng chức

  Gặp Liễu Hoa Yến
  Gặp Vi Đại Bảo
  Gặp Thôn Trưởng
  Gặp Thảo Tịch lão nhân
  Gặp Thôn Trưởng

  Hoàn thành

  Quest thăng chức lần 6(Thăng thiên 1)

  Level 115 Nhiệm vụ thăng chức lần 6(Thăng thiên 1)

  Gặp Hằng Nga ở Nam Lâm
  Đánh con boss Hằng Nga thả, đánh chết nó rồi nộp Q

  Hoàn thành

  Quest thăng chức lần 7(Thăng thiên 2)

  Level 120 Nhiệm vụ thăng chức lần 7(Thăng thiên 2)

  Gặp Hằng Nga ở Nam Lâm
  Khi nhận nhiệm vụ điểm tt sẽ biến thành Thiên Kỳ Thạch, train đủ 50 cái rồi nộp Q kèm theo 10U và 5tr exp

  Hoàn thành
  .​
   
  Last edited by a moderator:
  Top