Private conversations
Help Users

  Thông Báo Hướng dẫn xem thông tin quest đã nhận và vật phẩm drop

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các hiệp khách gần xa

  Hiện nay sau khi nhận quest, các bạn muốn biết chính xác mình sẽ đánh quái nào, bao nhiêu Item
  Thông thường trong game quest có ghi rõ. Nhưng sau đó có thể các bạn đánh nhầm quái, hoặc đánh quái mà item không drop. Để xem kết quả nhận quest của mình có bị lỗi hay không các bạn hãy vào web quản lí

  https://yulgangpro.net/QuestManage.aspx

  Các quest có trạng thái "Đã Nhận" thì các bạn click vào đó sẽ hiển thị thông tin là quest đó phải đánh quái nào, drop Item gì, số lượng bao nhiêu. Nếu vào đó mà các bạn thấy không có thông tin thì tức là khi bạn nhận quest mặc dù được báo thành công nhưng drop bị lỗi =>> các bạn hủy quest, nhận lại và kiểm tra lại cho đến khi thấy đã đủ thông tin của quest đó yêu cầu.

  -Nếu quest đó có thông tin drop hiện trong web thì đánh quái mới drop, còn nếu không thì khỏi mất công đi đánh mà hãy hủy nhận lại.

  Chúc các bạn vui vẻ.

  Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để phục vụ bạn, nếu có gì khó khăn hay không vừa ý xin góp ý chân thành để hoàn thiện yêu cầu của bạn.

  Kính bút

  Support Team
   
  Top