Private conversations
Help Users

  Hỏi về khí công của đại phu

  acikris

  <span style="color: #FF0000;">Quân Hàm</span>
  Gm và các anh em HKGH giúp mình giải đáp thắc mắc về khí công cửu thiên chân khí của đp với:
  Cụ thể: Lần 1: mình test khí công này lúc m tăng max (ko tính item) là 20 điểm tương đương tăng 2% hiệu quả buff.
  Lần 2: m đeo thêm cặp ab3. = 26 điểm tương đương 2.6%
  M sử dụng skill buff def đơn thì giữa 2 lần co sự khác biệt. Nhưng sư dung buff def team thi khong co khac biet. Gm giai thich dùm e voi
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Gm và các anh em HKGH giúp mình giải đáp thắc mắc về khí công cửu thiên chân khí của đp với:
  Cụ thể: Lần 1: mình test khí công này lúc m tăng max (ko tính item) là 20 điểm tương đương tăng 2% hiệu quả buff.
  Lần 2: m đeo thêm cặp ab3. = 26 điểm tương đương 2.6%
  M sử dụng skill buff def đơn thì giữa 2 lần co sự khác biệt. Nhưng sư dung buff def team thi khong co khac biet. Gm giai thich dùm e voi

  vì kc này ko hỗ trợ buff tt nha bạn
   
  Top