Private conversations
Help Users

  (HELP)đăng ký Hk sing

  OoKingLoveoO

  Vô Danh Khách
  Đây nè !
  Do mình thấy có mấy bài hướng dẫn đăng ký rồi nhưng không đầy đủ lên một số bạn gặp khó khăn trong khâu đăng ký. Mình sẽ hướng dẫn lại đầy đủ từ đầu đến cuối.
  Đầu tiên đây là link đăng ký: https://passport.asiasoft.net/reg05/register_account.aspx
  tiếp đến,
  dk01.jpg

  dk02.jpg

  dk03.jpg

  dk04.jpg

  Xong trang 1, đến trang 2
  dk05.jpg

  dk06.jpg

  dk07.jpg

  Mở email ra để lấy mã kích hoạt.
  dk08.jpg

  Mở trang chủ của nó ra
  dk09.jpg

  (nhìn em kiếm tà cool ko? )
  dk10.jpg

  dk11.jpg

  .
  dk12.jpg

  dk13.jpg

  dk14.jpg

  nếu thành công thì bạn sẽ thấy cái này.
  dk15.jpg

  và thế là xong
   

  123123aa

  Vô Danh Khách
  tình hình là lần đăng nhập thứ 2 vào passport nó sẽ bắt bạn thay đổi mật khẩu!>:D< đây là cách để nó thử nghiệm xem bạn có biết cách đổi mật khẩu không :D :)]:)]
   

  Quendiem

  <span style="color: Red;"><blink><marquee behavior
  dơwn về giải nén lỗi 2 lần mém nữa tắt thở :|
  quá tam 3 bận hy vọng lần anỳ sẽ dc :((
   
  Top