Private conversations
Help Users

  help AD

  OngZoi

  Vô Danh Khách
  trc khi bảo trì thì hộ tâm đ ơn 40% exp xài chung đc vs Hộ tâm đơn 24h . Mình nghĩ do acc mình bị lỗi nên ko xài chung đc, nhân lệnh !tayduoc xong thì chỉ xài đc HTD 40% , còn 24h thì lại ko dùng đc... cái HTD 30p đi TLC cũng vậy , nó ko cho xài chung vs HTD 24h -,-....
   
  Top