Private conversations
Help Users

  Hoi về rage của ninja ??

  kebongdem

  Vô Danh Khách
  GM ơi cho e hỏi, sao e train lên 30 rồi mà chưa thấy 1 cục rage là sao vậy !! mới chơi nên hog rõ. GM trả lời giúp cái
   

  Hoa Đà

  Boss cuối Homeviet
  Staff member
  Muốn có rage thì 2 trường hợp 1 là quái đánh vào mình thì hết cây nộ sẽ lên 1 rage, 2 là dùng skill hút rage,
   

  kisithanrong

  Vang Danh Bốn Biển
  Staff member
  cách có rage
  + quái đánh
  +đánh quái ( tác dụng của kc 1 )
  +hút
  ko lên rage cho game lỗi, báo lại admin để fix
   
  Top