I LOVE VIET NAM

Heaven Knows

Võ Lâm Chí Tôn
Staff member
#4
nhiều đoạn mang tư tưởng AQ, đành rằng yêu quê hương đất nước nhưng cái gì sự thật thì phải tôn trọng nó.
 
Top