Private conversations
Help Users

  [JameBond][15x] Ban ac thương rẻ

  zzSkyFallzz

  Vô Danh Khách
  Bán ac thương năm tà cs6 lv hiện tại 156
  -áo 12x full 7+10 10lv 8 hoả dn2
  -set 12x full 8+8
  -set 13x full 10+6
  -giáp 115 full 10+10
  -cặp nhẫn 8x+7,8,3 cái btkc3 6x,1 cái btkc3 10x
  -pet cọp
  -AC nam CKND 3,Ac G CKND 3,AC nam KCCK 3
  -Còn 1 CTP chưa xài
  -còn nhiều HTD 150% 24h,pt 10 sc,clvc 30 ,ulpt 80,đồ 13x các loại,có mấy món 14x nữa + bla bla .........
  >>Tất cả av =100k card dt các loại,ai mua cmt bên dưới or SMS 0906 897 178
   
  Top