Bán Item [JerryC] - [TOP] - Chịch

JerryC

Hành Hiệp Giang Hồ
#1
CUNG 177MT FULL KC3 + 10 10 HỎA 10 SOUL PN3
SET 12XT + GIÁP 115 FULL 8 + 10
ÁO CUNG NAM 12XT FULL 8 + 10 10 HỎA 10 SOUL DN2
CẶP AC NAM + ÁO G FULL NTTK3
AC TTNT
SET 11X9 + GIÁP 105 FULL UL40 + 10
2M VH9 + 2M VHTA
------------------------------------------------------
BÁN TẤT CẢ BẰNG CARD AI QUAN TÂM INBOX GIÙM
 

JerryC

Hành Hiệp Giang Hồ
#18
CUNG 177MT FULL KC3 + 10 10 HỎA 10 SOUL PN3
SET 12XT + GIÁP 115 FULL 8 + 10
ÁO CUNG NAM 12XT FULL 8 + 10 10 HỎA 10 SOUL DN2
CẶP AC NAM + ÁO G FULL NTTK3
AC TTNT
SET 11X9 + GIÁP 105 FULL UL40 + 10
2M VH9 + 2M VHTA
------------------------------------------------------
BÁN TẤT CẢ BẰNG CARD AI QUAN TÂM INBOX GIÙM
up.
 
Top