Private conversations
Help Users

  [Kinh Nghiêm] Tránh mất pill trong quá trình sử dụng

  hieulax

  Vang Danh Bốn Biển
  Đây chỉ là kinh nghiệm mong là các mem hạn chế tình trạng mất pill khi sử dụng
  1. Trước Khi dùng pill nên relog acc dùng pill
  2. Những bạn train chỉnh chế độ auto nhặt đồ không can thiệp chế độ lựa chọn Thương nhân chi hồn ( Nghĩa là cho lượm tất cả) Nếu có nhu cầu phi shop Item thì có 3 cách để tránh tình trạng dis game bất thường :

  + Giao dịch Item qua acc khác rồi cho acc đó phi shop
  + Ném Item ra đất và nhặt lại >> rồi bán shop
  + Bỏ nguyên liệu vào kho cái nào không bỏ được chính là Item lag. Ném ra đất, nhặt lại rồi bỏ kho
  Lưu ý : NHưng Item SL 1 như : CLVC, ngọc pt nếu thấy SL 2/1 Icon thì 1000% đó là bị lag. Ném ra đất nhặt lại
   
  Top