Private conversations
Help Users

  [KoolThing][14x][ Mua - Bán Item ]

  rockh911

  Vô Danh Khách
  + độc - ngoại công - phong gì cũng được :D tui thích màu đẹp, ông thấy cái nào tiện cho mình thì op đi
   

  KidoKiyoshy

  Hành Hiệp Giang Hồ
  Cần bán :
  - Kiếm 199m9 +6
  - đao 177mt 119% +7
  - AC Hoàng Tử Ác Ma 1 dòng CKND 1k8@
  - Cung 199mT 120% +6 8 hỏa
  - Ulpt 66-68 : 80@/1
  - kc 3 =1k2
  - Áo đao 11xT nữ +10

  Cần mua


  Mua AC HLTP nữ or NHT HLTP đây
  Mua Thương 177mt +10 full kc 2

  Cần giải thoát khỏi acc kiếm chính :)) thương chính, đao tà ts4 =]]z  Mọi thông tin pm TuThieuGia or SSword K2 or nt sdt : 0941 833 876

  Update........................
   
  Last edited:

  Monster

  Chinh Chiến Tứ Phương
  Mua 66 68 sll 50@/v nha bạn,có nhiêu mình lấy hết, hoặc đổi né 15 lấy 66 68, đổi ngang 1-1
   

  KidoKiyoshy

  Hành Hiệp Giang Hồ
  cần bán :
  - kiếm 199m9 +6
  - đao 177mt 119% +7
  - cung 199mt 120% +6 8 hỏa
  - áo đao 11xt nữ +10
  -quạt 199m9 120% +6
  - quạt 177m9 120% +6.
  Và một số đồ linh tinh khác

  cần mua


  mua nht hltp


  cần giải thoát khỏi acc kiếm chính :)) thương chính, đao tà ts4 =]]z  mọi thông tin pm tuthieugia or ssword or nt sdt : 0941 833 876

  uuupppppppppppp
   

  EverlastingloveT

  Vô Danh Khách
  Cần bán :
  -AC nam 1 dòng HLTP
  - Kiếm 199m9 +6
  - đao 177mt 119% +7
  - Cung 199mT 120% +6 8 hỏa
  - Áo đao 11xT nữ +10
  -Quạt 199m9 120% +6
  - Quạt 177m9 120% +6.
  và một số đồ linh tinh khác

  Cần mua


  Mua NHT HLTP BBTH CPVP  Cần giải thoát khỏi acc kiếm chính :)) thương chính, đao tà ts4 =]]z  Mọi thông tin pm TuThieuGia or SSword or nt sdt : 0941 833 876

  kiếm 199m9 +9
  kiếm 199m9 +7
  thương 199m9 kc3 +6
  thương 177m9 kc2 +8
  up
   

  KidoKiyoshy

  Hành Hiệp Giang Hồ
  Cần bán :
  -Thương 177m8 f2 +8
  - Kiếm 199m9 113% +9
  - Thương 177m9 kc2 +8
  - set 10xT f7+10
  - Kiếm 199m9 +6
  - đao 177mt 119% +7
  - Cung 199mT 120% +6 8 hỏa
  - Áo đao 11xT nữ +10
  - Áo kiếm nữ 11xt f2 +10 8 hoả

  Cần mua

  Áo thương 13x9T nam
  áo thương 12xT nam


  Mọi thông tin pm SSword or nt sdt : 0941 833 876

  lên là lên là lên
   

  KidoKiyoshy

  Hành Hiệp Giang Hồ
  Cần bán :
  -Thương 177mT f2 +8
  - Thương 177m9 kc2 +8
  - Kiếm 199m9 +6
  - đao 177mt 119% +7
  - Áo đao 11xT nữ +10
  - Áo kiếm nữ 11xt f2 +10 8 hoả
  - soul trung

  Cần mua

  Áo thương 13x9T nam
  áo thương 12xT nam
  kc2 , pt 8,9 sc

  Mọi thông tin pm SSword or nt sdt : 0941 833 876

  uppppppppppppppppppppp
   

  buingoctuan

  Vô Danh Khách
  bác có càn bán ac 1 dòng cknd k?
  bán kc2 60@/1v có 6v
  có gì pmmm SpearManOMEGA nhé bác
  Tiện bác có áo 11xt Thuong f7+10 bán nhé!!
   

  KidoKiyoshy

  Hành Hiệp Giang Hồ
  Cần bán :
  - Thương 177mT f2 +8
  - Thương 177m9 f2 +8
  - Kiếm 199mT 120 +7
  - đao 177mt 119% +7
  - Áo đao 11x9 nữ +10
  - Áo kiếm nữ 11xt f7 +10 8 hoả
  - soul trung
  - chân 13x9 2 dòng pt 10
  - KI phục cừu, hộ thể ....

  Cần mua

  Áo thương 13x9T nam
  áo thương 12xT nam
  kc2 , pt 8,9 sc

  Mọi thông tin pm SSword or nt sdt : 0941 833 876

  upppppppppppppppppp
   

  KidoKiyoshy

  Hành Hiệp Giang Hồ
  Cần Bán
  - Pet Hổ
  - Thương 177m9 f2 +8 (3-4 cây gì đấy)
  - Thương 177mT f2 +8 8 thủy
  - Soul trung
  - áo kiếm 11xT nữ f7 +10 8 hỏa
  - áo thương 11xt nam f7 +10 5 soul
  và một số đồ vh 100@/1

  ..................................
   
  Top