Lệ anh vẫn rơi

zenzen

Sơ Nhập Giang Hồ
#1
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMy8zMC9kL2QvInagaMEZGQyNTk5M2VjOTRlNTViYjg1Y2UzMTQ4YzllZTY2MDQdUngWeBXAzfGxlIGFdUngaCB2YW4gmUsICm9pfE1UUHx8NQ[/FLASH]
Gió kia nhẹ nhàng ứ đi theo làn mây kia quên đi bao nhiêu kỉ niệm xưa bước đi bước đi
Ngỡ như bên anh chẳng còn 1 thời gian nhưng a sẽ khắc ghi 1 ai nào đó
Cũng Vì e đó…đã mãi bước đi…
Vì e đó quên đi 1 ai…
Và giờ đây hiu quạnh,cô đơn 1 vì sao đêm lẻ loi
Vì tại e…là vì tại e…
Hook:
Lệ a rơi trên đôi mi khi e không quay về
Ngàn câu yêu thương e vất bỏ trôi vào quên lãng
Đôi tay giờ không ôm anh như lúc xưa đó
Chỉ 1 mình e buồn đau thôi,lệ a rơi hoen mi hoen mi hoen mi…
Rap:
Ánh mắt ấy lạc về trốn nao
Khi e ra đi không 1 câu chào
Tình cảm e trao chỉ là mơ hão
Lạc bước chân đi em đã mãi xa
Tình yêu giờ này thật đã phôi pha
1 mình nơi đây bơ vơ lạc bước qua từng bài ca
Dù biết e đi sẽ mãi không về
Vì biết e đi đã quên lời thề

Vì e đó…đã mãi bước đi…
Vì e đó quên đi 1 ai…
Và giờ đây hiu quạnh,cô đơn 1 vì sao đêm lẻ loi
Vì tại e…là vì tại e…
Hook:
Lệ a rơi trên đôi mi khi e không quay về
Ngàn câu yêu thương e vất bỏ trôi vào quên lãng
Đôi tay giờ không ôm anh như lúc xưa đó
Chỉ 1 mình e buồn đau thôi,lệ a rơi hoen mi hoen mi hoen mi…

Giữ lấy hãy giữ lấy con tim bao nhiêu nhớ mong buông xuôi vào ngàn nỗi đâu
Nhớ lây hãy cố nhớ lấy tiếng yêu xưa rồi tháng năm chia xa cách từ đây
Cơn mưa đi về nơi đâu nào mưa thấu chăng,xin mưa trở lại đây 1 vì sao giờ nát tan rồi
Đôi tay e giờ nay nơi đâu cùng đôi môi cùng ánh mắt em
Người ra đi để mình a với nỗi buồn….

Hook:
Lệ a rơi trên đôi mi khi e không quay về
Ngàn câu yêu thương e vất bỏ trôi vào quên lãng
Đôi tay giờ không ôm anh như lúc xưa đó
Chỉ 1 mình e buồn đau thôi,lệ a rơi hoen mi hoen mi hoen mi…
 

Dj.vuhaj

Vang Danh Bốn Biển
#2
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMy8zMC9kL2QvInagaMEZGQyNTk5M2VjOTRlNTViYjg1Y2UzMTQ4YzllZTY2MDQdUngWeBXAzfGxlIGFdUngaCB2YW4gmUsICm9pfE1UUHx8NQ[/FLASH]
Gió kia nhẹ nhàng ứ đi theo làn mây kia quên đi bao nhiêu kỉ niệm xưa bước đi bước đi
Ngỡ như bên anh chẳng còn 1 thời gian nhưng a sẽ khắc ghi 1 ai nào đó
Cũng Vì e đó…đã mãi bước đi…
Vì e đó quên đi 1 ai…
Và giờ đây hiu quạnh,cô đơn 1 vì sao đêm lẻ loi
Vì tại e…là vì tại e…
Hook:
Lệ a rơi trên đôi mi khi e không quay về
Ngàn câu yêu thương e vất bỏ trôi vào quên lãng
Đôi tay giờ không ôm anh như lúc xưa đó
Chỉ 1 mình e buồn đau thôi,lệ a rơi hoen mi hoen mi hoen mi…
Rap:
Ánh mắt ấy lạc về trốn nao
Khi e ra đi không 1 câu chào
Tình cảm e trao chỉ là mơ hão
Lạc bước chân đi em đã mãi xa
Tình yêu giờ này thật đã phôi pha
1 mình nơi đây bơ vơ lạc bước qua từng bài ca
Dù biết e đi sẽ mãi không về
Vì biết e đi đã quên lời thề

Vì e đó…đã mãi bước đi…
Vì e đó quên đi 1 ai…
Và giờ đây hiu quạnh,cô đơn 1 vì sao đêm lẻ loi
Vì tại e…là vì tại e…
Hook:
Lệ a rơi trên đôi mi khi e không quay về
Ngàn câu yêu thương e vất bỏ trôi vào quên lãng
Đôi tay giờ không ôm anh như lúc xưa đó
Chỉ 1 mình e buồn đau thôi,lệ a rơi hoen mi hoen mi hoen mi…

Giữ lấy hãy giữ lấy con tim bao nhiêu nhớ mong buông xuôi vào ngàn nỗi đâu
Nhớ lây hãy cố nhớ lấy tiếng yêu xưa rồi tháng năm chia xa cách từ đây
Cơn mưa đi về nơi đâu nào mưa thấu chăng,xin mưa trở lại đây 1 vì sao giờ nát tan rồi
Đôi tay e giờ nay nơi đâu cùng đôi môi cùng ánh mắt em
Người ra đi để mình a với nỗi buồn….

Hook:
Lệ a rơi trên đôi mi khi e không quay về
Ngàn câu yêu thương e vất bỏ trôi vào quên lãng
Đôi tay giờ không ôm anh như lúc xưa đó
Chỉ 1 mình e buồn đau thôi,lệ a rơi hoen mi hoen mi hoen mi…
d.m thằng em dạo này gây xì căng đan cho anh quá nha. cấm chú chửi bậy với mọi ngừi ở đây đó.
 

zenzen

Sơ Nhập Giang Hồ
#3
Em có yêu anh đâu
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNC8xOS82LzQvInagaMENjRjMjExNzJjZDmUsIC3OGQwZDFjNjYzYWM3ZWU5NmM0NTIdUngWeBXAzfEVcUIbaBIGPDsyB5w6p1IGFdUngaCDEkmUsICOidXxDLVdhWeBGsgZnQdUngIExvInagaMEWeBGxpVGVlIG4nIEN1YmJ8fDU[/FLASH]
Tại ai??
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8xNS83L2YvInagaMEN2YyMmRkZTBhYmE4NjE4ZjMxYzFiYjE2MWMzMzI4NzQdUngWeBXAzfFRhaSBBaSAgfGcUIbaBhmUsICmlrIHZzIGJvInagaMEWeB3x8NQ[/FLASH]
Hãy tha thứ cho anh!!!
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8xNy80LzQvInagaMENDQzZjFmYzdlYzI5NjgyZjQ1ZGRiYmZkN2NhMDkzNzYdUngWeBXAzfGhheSB0aGEgdGh1IGNoWeByBhWeBmggfC1lWeBGJpfHw1[/FLASH]

---------- Post added at 05:45 PM ---------- Previous post was at 03:47 PM ----------

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8wNS9lLzgvInagaMEZTgzNGI5NGViMTM1ZTYxYzI2NmJjZGFjZGQwNmFkYjIdUngWeBXAzfEPGoW4gTmUsICawYSBOZ2FdUngZyBRdWF8TS1UUHx8Mg[/FLASH]
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8wNy85LzQvInagaMEOTQ1YzNhNjgzODNjZTIwNjU2MzEzNWY0YTg1YjFhOWMdUngWeBXAzfEVcUIbaBIMSQYW5nIMSQaSBCw6pdUngIEFpIMSQw7N8TS1UUCBmdC4gVE1UfHwy[/FLASH]
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8wMS82L2QvInagaMENmRlMGMzYTY3ZTI1ZTmUsICzZTNjODE3NzE2ZDFjMmEyMDkdUngWeBXAzfFBo4WeBdUngRIEPFqXxOYWh8fDI[/FLASH]
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8wMS80LzAvInagaMENDBlNjYzZmE0ZmUzODZkYjMyMThjNWFjY2IyZmI0N2IdUngWeBXAzfEVcUIbaBIFnDqnUg4WeBqiWeByBMw7JpfFlhWeBmJpIGZ0LiBHLk98fDI[/FLASH]
 

trongyenyen1987

Giang Hồ Hào Kiệt
#4
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wOC9jL2YvInagaMEY2ZiMDQ4MDMzNzNlOTmUsICyNDNmOTkyOGQwMzY3MWIyY2MdUngWeBXAzfFRoamUsICOqWeBiBT4WeBdUngpIFTDrG5oIFnDqnV8xJBhWeBiBUmUsICsaw4WeBdUngdWeBmd8fDI[/FLASH]

---------- Post added at 08:29 PM ---------- Previous post was at 08:26 PM ----------

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8xNi9mL2EvInagaMEZmFmNmFiOTBlMWVhOTY1YWEyMGIzMGZkOWYxNzZhMDgdUngWeBXAzfEVcUIbaBIENo4WeBdUngJIEzDoHxOZUcUIbaBvInagaMEIGZ0LiBOZ3V54WeBdUngFWeBiDEkMOsWeBmggVsWpfHwy[/FLASH]
 

zenzen

Sơ Nhập Giang Hồ
#5
Ít nhạc ráp cho tuổi tên nào ;))
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8xNC9iL2UvInagaMEYmU2ZmQwMTI4YzM3MDRkNzmUsIC5ODZkOGM5NWRjNDQ3YWMdUngWeBXAzfEJheSBEaSAcUIbaBIEFUIDExN3xBVCAxMTd8fDM[/FLASH]
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8wOS81L2YvInagaMENWYxOGFiNmE2ZTk2MTEzNTExMGM1MTI3OGRjNjQxZTAdUngWeBXAzfFWeBDrCBBWeBmh8QW5kmUsICmVlIGZ0LiBFWeBmJpZW5pdG98fDI[/FLASH]
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/fqEAdba5bo[/FLASH]
 

Lão Ngư Dân

Vắng Cánh Buồm Đã Cô Đơn
#6
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8xNS8xLzAvInagaMEMTA3NzE5ODMxMGRlZjM1M2UwOTZlYWMzMmI2ZGRhNzIdUngWeBXAzfEJp4WeBq_dCBUw6xcUIbaBIMSQw6J1fFR14WeBqlWeBiBIxrBdUngZ3wxfDI[/FLASH]
 

zenzen

Sơ Nhập Giang Hồ
#9
mấy bài cũ xưa ơi là xưa of Andree ;))
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNC8yMy8xLzMvInagaMEMTM0ZTg2NTZkN2ZkODY0ZDRjMTBhMzMxZDMwNjAyYmQdUngWeBXAzfEFpIMSQw6MgS2hp4WeBq_WeBiBFWeBSBQaOG6o2kgR2nhdUng68gTmUsICOjaSBQaMO6dCBHamUsICOieSBOw6B5fEFdUngZHJlZSBmdC4gQWRkeSBUmUsICdUngG6p258fDI[/FLASH]
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8wNy8zL2QvInagaMEM2RmZjAyNmY1ZmQwN2U4ZmIxZGE1ZTg3OGNlNGJkMmEdUngWeBXAzfE1vInagaMEWeBmV5IC0gTHV2IC18IEFdUngZHJlZSBmdCBUanRqIHx8Mw[/FLASH]
 

zenzen

Sơ Nhập Giang Hồ
#11
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Mi80YS8yNGExMjY0ZjYyZjAzNWIxODBkZDI4YzEzMmE4YzY0OS5cUIbaBmUsICDN8SGVsWeBG8gQmFieXxaRUFMIEJBTkR8MXwx[/FLASH]
Zen:

không gian bao la
mình anh đang lang thang
đạp xe vi vu đi ngang wa đây
thấy em xinh tươi
hello baby
tinh yêu anh trao em
because you so lovely....oh my girl ! you know
này em ! hãy yêu anh đi
rồi anh sẽ đưa em lên cãm giác ôi mê say…
mà em ! còn không yêu anh
thì anh sẽ đi theo em ...đến sáng mai ko thèm về


NeoSix :

Ô cô bé trông đáng iêu là thế
Con cái nhà ai sao mà em xinh đáo để
Bé đi 1 mình có cần anh theo bảo vệ
Anh mà theo bảo vệ đừng hòng thằng nào mà đòi “dê”
Áo 2 dây quần em sao ngắn thế
Muốn chạy theo và nói “Này ! anh yêu em ,babie”
Giới thiệu với em anh tên là NeoSix
Rap band Zeal … thì anh là thằng ngầu nhík :”> híhí

Nếu em ko ngại anh mời em đi uống nước
Ko thik đi xa thì mình vào quán phía trước
Uống xong ly nước rồi vào hotel cũng dc
Rồi thì….( tò tí te … ! )
[melody]
ship:

ne osix n supperken tụi này thấy gái là khen
em ơi em hãy cẫn thận tụi nó nhõ dãi đang thòm thèm…
ờ mà em ! em !
anh nhìn em hơi wen wen
không biết là em tên gì..và đang cư trú nơi nào ?
còn anh ! anh
ship iz me !
verý handsome
yo ! welcome to my life
ôi ôi em đừng sợ hãi
vì anh đây rất thoãi mái
nhà anh ở phường trảng dài
là nơi cư ngụ của đẹp trai
còn anh mồ côi bạn gái
nếu em có rảnh thì tối mai
mình cũng đi ăn lẫu thái
lẫu thái xong rồi thì mình cùng đi ăn cháo nha
ăn cháo xong rồi thì còn tiếng hét và la! Ha ha
[melody]
Ken:

Em gì ơi
đang chờ Neo... đi chơi hả
hay rủ Ship và Zen đi bơi nà
nó nhắn lại với anh sẽ ko tới nha
em đừng buồn có đi thì anh... đi với nha
đi đâu cũng đ.c nhưng đừng có
đi tới nhà nghĩ chỗ anh
có thằng bạn hồi sáng vừa mới chỉ chỗ anh
1 nơi lý tưởng ko khí thật an lành - trong xanh
anh cũng biết chỗ đó có nước thật trong xanh
đôi mắt em long lanh đừng nhìn vào anh

tất cả mọi người đi đường đều phai? cuối đầu chào anh
em ko nói người ta bảo là chảnh
nếu lần sau có hẹn thì anh làm sao rảnh... hở
anh đi làm vừa tập ... và diễn
Hip in da Hop
xin đ.c giới thiệu với em nhóm anh đang nhảy là
ép sờ bóp
xin lỗi anh chỉ giỡn thôi
nói thiệt anh là captain của - F Boys
ngoài việc đó ra anh là đại ca của - Zeal rapband
đơn giản vì anh đến từ Hội SUPERMAN
 

zenzen

Sơ Nhập Giang Hồ
#12
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Mi9iYi8yYmIzMmY4Y2U3YTUwYTNmZmVmZjZlNDk2ZmZhMWJjYi5cUIbaBmUsICDN8QW5oIFPhdUngr0gTsOzaSAoIExpZXMgY292ZXIgICl8WmVhWeBCBCYW5kfDF8MQ[/FLASH] :D
 
Top