Private conversations
Help Users

  Thông Báo Lệnh fix lỗi một số trường hợp thăng chức lỗi

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  Chào các hiệp khách xa gần

  Khi các bạn làm xong nv thăng chức, trả nv rồi mà vẫn chưa thấy thăng chức được thì hãy gõ lệnh trong game

  !fixthangchuc 1 (fix lỗi áp dụng tc lần 1)

  tương tự cho lần 2,3,4.... là !fixthangchuc 2 (3,4....)

  Support Team sẽ sớm khắc phục vự số này

  Kính Bút
   
  Top