Lỗii khí công của đao !!!

kebongdem

Vô Danh Khách
#1
GM ơi cho hỏi. nhân vật LauXanh của tôi sao khí công max có 17, hình như max là 20 mà. GM xem lại dùm. Có bạn nào bị tương tự vậy không???
 
Top