Private conversations
Help Users

  thienlong0406

  Sơ Nhập Giang Hồ
  Bán:

  - Kích 155mt full kc2 +6 5 tt hoả = 1k5@
  - Kích 177mt op 30 30 27 27 +8 6 tt nội = 2k@
  - Áo choàng bá tước nam = 1k4@
  - Đao 199m9 sáng = 400@ (Đã bán)
  - Đao 155m9 = 200@ (Đã bán)
  - Thương + Trượng 199m9 tối = 200@/1
  - Cung + 133m9 và t = 100@/1
  - Áo đao nữ 13xt = 100@

  Bán thêm gần 700k vh chính và gần 700k vh tà cho ai cần....

  Mua

  Áo Kiếm nam tà 11x 12x 13x......
  CLVC 26 27 28 sc...
  Tay và záp vh 13x của kiếm...

  liên hệ: 01663.241.514..
   

  Attachments

  • YBcapture00005.jpg
   YBcapture00005.jpg
   111.3 KB · Views: 24
  • YBcapture00006.jpg
   YBcapture00006.jpg
   108.1 KB · Views: 11
  • YBcapture00007.jpg
   YBcapture00007.jpg
   100.1 KB · Views: 14
  • YBcapture00008.jpg
   YBcapture00008.jpg
   110.8 KB · Views: 15
  Last edited:
  Top