Private conversations
Help Users

  Mong a HK xem qua và giải đáp giúp e

  heokoi28

  Vang Danh Bốn Biển
  A HK cho e hỏi là NHT ở sv chúng ta có 1 số bị lỗi cụ thể là char này thì nhìn thấy tên này nhưng char khác lại nhìn thấy tên khác. Vậy NHT bị lỗi đó ở char nào thấy tên gì thì sẽ có công dụng đó phải k a hay là nó chỉ có 1 công dụng duy nhất?
  Mong a HK xem qua và giải đáp giúp e. E xin chân thành cảm ơn!
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  A HK cho e hỏi là NHT ở sv chúng ta có 1 số bị lỗi cụ thể là char này thì nhìn thấy tên này nhưng char khác lại nhìn thấy tên khác. Vậy NHT bị lỗi đó ở char nào thấy tên gì thì sẽ có công dụng đó phải k a hay là nó chỉ có 1 công dụng duy nhất?
  Mong a HK xem qua và giải đáp giúp e. E xin chân thành cảm ơn!

  char nào thấy sao thì tác dụng như vậy, nếu bug anh fix
   
  Top