Private conversations
Help Users

  Mua Áo Choàng Nhưng không hiện trong túi đồ!

  dreamnow

  Vô Danh Khách
  admin lam ơn kiểm tra lại giúp mình nhé ! lúc 11h 8 phút , mình mua ac lục chỉ cầm ma (nữ) cho nhân vật : amgay ! nhưng mua xong áo choàng không hiện trong túi đồ !
   

  Heaven Knows

  Võ Lâm Chí Tôn
  Staff member
  admin lam ơn kiểm tra lại giúp mình nhé ! lúc 11h 8 phút , mình mua ac lục chỉ cầm ma (nữ) cho nhân vật : amgay ! nhưng mua xong áo choàng không hiện trong túi đồ !

  đã bùa bạn 1500 c, bạn vào mua lại nhé, admin đã fix lỗi
   
  Top