Mua Bán Mua và bán rất nhiều ITEM VIP

Dolce

Vô Danh Khách
#1
Cần mua:

- Cung 12xT full kc3+10
- Áo Cung nam 12xT full 10+10
- Cầm 130 full kc3 + 8 trở lên
- Cầm 120 full kc3 + 10

- Tay 12xT full 10+10
- Soul trung
- NHT MLST = 700@/v
- NHT KLCT = 300@/v

- VH cống hiến guild SLL

Cần bán:

- Áo đao 12x9 nam full 10 + 10 1 soul (để ốp soul trung) = 3k@
- Áo thương 12xT nam full 8 + 10 + 8 hỏa + 10 soul + dn2 = 2k@
- Thương vh 120 full 30 + 10 + 8 hỏa + 10 soul = 4k@
- Dây def 115+7= 4k@
- Dây def 120+5= 4k@
- Dây def 120+4= 3k@
 
Top